Algemene gezondheidsinformatie

Via deze weg kan je een aantal informatiebronnen met algemene gezondheidsinformatie raadplegen.

Specifieke vragen met betrekking tot je medisch dossier bespreek je best met je behandelend arts.