Oudermis(be)handeling

Vlaams meldpunt voor ouderenmis(be)handeling
Het Vlaams meldpunt is een rechtstreeks aanspreekpunt voor onthaal, advies en eventuele doorverwijzing voor iedereen die al dan niet beroepsmatig met vermoedens van oudermis(be)handeling in de thuissituatie te maken krijgt. Zij geven de brochure 'Oudermis(be)handeling in de thuissituatie' uit.