Verenigingen voor ouderen

 • Vlaamse Ouderenraad
  De Vlaamse Ouderenraad is de koepelorganisatie van alle ouderenorganisaties in Vlaanderen, en treedt op als belangenvereniging naar de verschillende overheden toe.

 • OKRA vzw
  OKRA is de grootste ouderenorganisatie in Vlaanderen. Het is een beweging van, voor en door 55-plussers en staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. OKRA heeft een ruim aanbod aan socio-culturele activiteiten.

 • S-Plus vzw
  S-Plus is een socialistische, progressieve seniorenvereniging. Ze organiseren allerlei cultuur- en sportactiviteiten en reizen. Via het Seniorenproject wil de vereniging actieve senioren stimuleren en hen de kans geven om zich zinvol in te zetten voor meer hulpbehoevende ouderen.

 • Gezinsbond vzw - GOSA
  De Grootouders- en Seniorenactie (GOSA) van de Gezinsbond richt zich tot gezinnen van wie de kinderen de deur uit zijn, maar wil er uiteraard ook zijn voor gezinnen waar een kleinkind verwacht wordt. Ze organiseren gezellige ontmoetings- en ontspanningsmomenten, sportieve (club)activiteiten, vakantiemogelijkheden ťn gerichte vorming.

 • Neos vzw
  Het Netwerk voor Ondernemende Senioren is een bruisende vereniging voor actieve senioren met een brede interesse. Op het programma staan cultuur, uitstappen, reizen, sport of ontspanning.

 • Federatie Onafhankelijke Senioren vzw
  FedOs is een onafhankelijke federatie ouderenvereniging, met aandacht voor ontwikkelingen op vlak van gezondheid, intergenerationaliteit en diversiteit. Ze wil senioren bij elkaar brengen rond gemeenschappelijke interesses.

 • Vlaamse Actieve Senioren vzw - afdeling Limburg
  Vlaamse actieve senioren vzw is een Vlaamse, actieve, pluralistische vrijwilligersorganisatie. De vereniging organiseert activiteiten op educatief, maatschappelijk, sociaal, cultureel en sportief vlak.