Zorgplanning en levenseinde


Zorgplanning

Het is belangrijk dat u als patiŽnt op voorhand nadenkt over het levenseinde. Dit noemt men vroegtijdige zorgplanning. Vroegtijdige zorgplanning omvat communiceren met uw familieleden en betrokken hulpverleners over uw wensen en kijk op de zorg rond het levenseinde. Indien gewenst, kan dit ook vastgelegd worden in een wilsbeschikking. Zo is men op momenten dat u het zelf niet meer kan aangeven (bv. als u buiten bewustzijn bent of onherroepelijk verward) of als u niet langer wilsbekwaam bent, op de hoogte van wat u wil en niet wil.

Voor meer informatie over vroegtijdige zorgplanning en het levenseinde kunt u terecht bij het Palliatief Support Team van het ziekenhuis, of bij onderstaande organisaties.