Begeleiding van mensen met een handicap/zorgbehoefte

 • KVG
  De Katholieke Vereniging Gehandicapten is er voor mensen met een handicap, ouders, partners, broers en zussen, vrijwilligers met en zonder handicap en professionelen die personen met een handicap begeleiden.

 • Sig vzw
  Sig bevordert de levenskwaliteit van personen met functioneringsproblemen en hun omgeving via inclusie en integratie.

 • VIBEG
  Het Vormingsinstituut voor Begeleiding van Gehandicapten is een sociaal-culturele vormingsinstelling die werkt met en voor mensen met een handicap en mensen die met hen samen leven en werken.

 • VAHP (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken. Het VAPH subsidieert hiertoe diensten en voorzieningen, hulpmiddelen en aanpassingen, en persoonlijk-assistentiebudgetten.

 • Federatie van centra voor ambulante revalidatie
  Op hun website kan je een overzicht vinden van alle Vlaamse ambulante revalidatiecentra. In deze centra kunnen kinderen en volwassenen met allerlei ontwikkelingsstoornissen terecht (autisme, ADHD, doofheid, hersenletsels, e.a.). 

 • Limburg.be - Handicap
  De Provinciale Dienst Handicap heeft een beleidsvoorbereidende en -uitvoerende opdracht in het kader van het provinciaal beleid inzake personen met een handicap. Op hun website kan je een overzicht vinden van alle voorzieningen voor gehandicapten in Limburg.

 • Onafhankelijk Leven
  Onafhankelijk Leven is een budgethoudersvereniging die de belangen van personen met een handicap behartigt. Een budgethoudersvereniging is een organisatie die personen met een handicap ondersteunt bij de aanvraag van en het werken met een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB).

 • Absoluut vzw
  Vlabu is een budgethoudersvereniging en maakt deel uit van de KVG-groep. Zij zorgt voor ondersteuning van personen met een handicap in verband met het persoonlijk assistentiebudget (PAB).

 • Fevlado
  De Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties.

 • Fovig
  Federatie van ouderverenigingen en gebruikersraden in voorzieningen voor personen met een handicap.

 • Vebes
  Vereniging voor personen met een visuele beperking

 • VFG
  Vereniging Personen met een Handicap. Op hun website Beste Burgemeester kan je informatie vinden om van jouw gemeente een plaats te maken waar ook personen met een beperking zich thuis voelen.

 • VGPH
  Het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap is een overlegplatform van 19 gebruikersverenigingen.

 • Gezin en handicap
  Gezin en handicap richt zich tot gezinnen met een kind met een handicap, personen met een handicap en iedereen die beroepsmatig of vrijwillig ouders of mensen met een handicap begeleidt.

 • Inclusie Vlaanderen
  Inclusie Vlaanderen is een belangenvereniging van en voor personen met een verstandelijke handicap, hun familieleden en alle mensen die inclusie betrachten.

 • PPG
  Het Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg vzw is de pluralistische koepel van voorzieningen en diensten uit de Vlaamse gehandicaptenzorg.

 • Vlaams Welzijnsverbond
  Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert in Vlaanderen en Brussel vzw's actief in de bijzondere jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de gezinsondersteuning, de kinderopvang en het vrijwilligerswerk.

 • Enter vzw
  Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid.

 • Toegankelijk Vlaanderen
  Op hun website kan je informatie vinden over de toegankelijkheid van verschillende types accommodaties (gemeentehuizen, scholen, verblijfsaccommodaties, musea, culturele centra, sportcentra, toeristische voorzieningen en zelfs fiets- en wandelpaden) voor personen met motorische, visuele of auditieve beperkingen.

 • Toegankelijkheidsbureau
  Het Toegankelijkheidsbureau heeft als doel de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van wonen, verkeer, (openbaar) vervoer, straatinrichting, publieke gebouwen, toerisme en vrije tijd, tewerkstelling en dienstverlening te vergroten voor iedereen maar in het bijzonder voor personen met een handicap en ouderen.

 • GRIP vzw
  GRIP vzw pleit voor gelijke rechten ťn kansen voor iedere persoon met een handicap.

 • Handicap international
  Handicap International helpt personen met een handicap hun onafhankelijkheid, waardigheid en rechten terug te winnen. Onze visie is van een wereld waarin alle vormen van handicaps kunnen worden voorkomen, opgevangen of geÔntegreerd, en waarin de rechten van personen met een handicap gerespecteerd en toegepast worden.

 • Open Thuis - Limburg
  Open Thuis Limburg stelt zich tot doel om personen met een handicap te assisteren en te ondersteunen in hun streven naar, respectievelijk het onderhouden van hun maximale kwaliteit van leven via ambulante, vraaggerichte ondersteuning op alle vlakken van het dagelijks leven en dit met veel aandacht voor netwerkontwikkeling en het psychosociaal welzijn.

 • Limtax
  Het project LIMTAX is een inclusief vervoerssysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van taxi's om het vervoer van personen met een handicap te verzorgen. De provincie Limburg komt tussen in de kosten die hierbij gemaakt worden. De betaling van de gereden kilometers gebeurt door middel van het systeem derde betaler: de gebruiker betaalt zijn/haar rit met taxicheques uitgegeven door de provincie Limburg.

 • http://www.autismecentraal.be/
  Autisme Centraal is een kennis- en ondersteuningscentrum dat theoretische en praktische expertise verzamelt omtrent autisme. Je vindt er informatie over studiedagen, culturele activiteiten voor jongvolwassenen met autisme, workshops, publicaties, e.a.

 • http://www.autismevlaanderen.be/
  De website van de Vlaamse vereniging Autisme. Hier vind je heel wat antwoorden via teksten, activiteiten, links, onderzoeken, instrumenten, beelden, contacten enz. Er wordt enige basisinformatie over welke invloed autisme kan hebben op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen en op de mensen die instaan voor hun dagelijkse begeleiding. Ook de werking van de ouder- en familievereniging wordt voorgesteld.

 • http://www.zitstil.be/
  Het centrum ďZit StilĒ is een kennis- en expertisecentrum rond ADHD bij kinderen, jongeren en volwassenen. Je vindt op deze site informatie over het centrum, over het programma, over ADHD, e.a.

 • http://www.tourette.be/
  Dit is de site van de Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette. Je vindt er uitgebreide informatie over Tourette en aanverwante stoornissen maar ook nog een heleboel documentatie, besprekingen van geneesmiddelen en therapieŽn, enz. Je kan verder ook rubrieken voor kinderen, ouders, volwassenen en leerkrachten bekijken.

 • http://www.nld.be/
  De Vlaamse NLD-site biedt informatie over NLD, niet verbale leerstoornis. Het aanbod van de vereniging wordt voorgesteld.

 • http://www.letop.be/
  Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren. Op deze site vindt je informatie, activiteiten, een forum Ö omtrent leerproblemen en -stoornissen.