Mantelzorg

Mantelzorg is de vrijwillige zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door familieleden, vrienden, kennissen en buren. Vaak wordt mantelzorg gecombineerd met de thuiszorg die georganiseerd wordt door de erkende thuiszorgdiensten. Het doel is om de persoon zo lang mogelijk in een comfortabele thuissituatie te begeleiden.

Mantelzorgers kunnen bij hun gemeenten en bij de Provincie Limburg een mantelzorgtoelage aanvragen. Meer info over de toelage in uw eigen gemeente en de provinciale mantelzorgtoelage kan je vinden op de website van de provincie Limburg. Voor het aanvragen van de toelage kan je terecht bij je plaatselijk OCMW.

Een aantal organisaties bieden de nodige ondersteuning aan mantelzorgers: