PatiŽntenverenigingen

Een patiŽntenvereniging verenigt mensen die lijden aan een bepaalde ziekte of aandoening. Ze organiseert lotgenotencontact, verspreidt informatie en behartigt de belangen van de betrokken groep patiŽnten. Het Sint-Trudo Ziekenhuis te Sint-Truiden erkent de rol van patiŽntenverenigingen, zelfhulpgroepen en lotgenotencontacten in het genezings- en verwerkingsproces. Het uitwisselen van ervaringen en tips is zowel voor patiŽnten als hun naasten vaak van groot belang.

Het Sint-Trudo Ziekenhuis wil ook inzetten op patiŽntenparticipatie, daarom zijn er reeds enkele samenwerkingsovereenkomsten met patiŽntenverenigingen op papier gezet, ondertekend door alle partijen en worden deze overeenkomsten ook verder uitgewerkt.

Klik hier voor het overzicht van de patiŽntenverenigingen waarmee het Sint-Trudo Ziekenhuis samenwerkt.