Bijzondere sociale situaties

Onvruchtbaarheid

 

Overleden kind 

 • Ouders van een Overleden Kind vzw (OVOK)
  De Vereniging voor Ouders van een Overleden Kind staat open voor alle ouders van een overleden kind, ongeacht de leeftijd of doodsoorzaak van het kind. De groep wil een hulp zijn om het verlies van het kind en de rouw te verwerken door te luisteren en mee te leven. Samen wil men zoeken naar wegen om het rouwen om een kind meer bespreekbaar te maken in de maatschappij.

 • Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK)
  Het prioritaire doel van de vereniging is hulp en bijstand te bieden aan de families van jonge verkeersslachtoffers. De vereniging wil morele steun bieden aan de getroffen families d.m.v. contact met ouders die het ook meemaakten. Voor kinderen en jongeren die een broer of zus verloren, heeft OVK een aparte bussenwerking.

 • Met Lege Handen (ouders van een overleden baby)
  De zelfhulpgroep richt zich tot mensen die geconfronteerd werden met het overlijden van hun baby, kort voor, tijdens of na de geboorte, ongeacht de overlijdensoorzaak of zwangerschapsduur. De zelfhulpgroep geeft advies bij een aantal praktische vragen, onmiddellijk na het overlijden. Ze stellen eveneens een boekenlijst ter beschikking van de getroffen ouders en verspreiden praktische brochures.

Partnerverlies door overlijden

 • Actief WW Limburg
  Deze vereniging is een lotgenotengroep voor weduwen en weduwnaars, met als doel voor elkaar een steun te zijn in deze fase van het leven.

 • Contempo vzw
  Deze vereniging heeft een aanbod voor iedereen die een partner verloor, uit welke vaste relatie ook. Het biedt een kans om samen met lotgenoten een eind op weg te gaan, met respect voor ieders tempo in het rouwproces. De vereniging wil hierbij ook aandacht hebben voor het hele netwerk waarin de rouwende verweven zit: kinderen, kleinkinderen, familie, werksituatie, school, omgeving. Er is ook professionele begeleiding mogelijk.

 • Vereniging voor Weduwen en Weduwnaars vzw (WW)
  De vereniging Weduwen en Weduwnaars wil vrijwillig en belangeloos weduwen en weduwnaars samenbrengen, hun belangen verdedigen en steun verschaffen. De vereniging wil aan weduwen en weduwnaars de kans geven elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en zich te ontspannen.

Zelfdoding

 • Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding Hasselt
  De Similes themagroep 'Nabestaanden na zelfdoding' te Limburg is een initiatief van de Federatie van Vlaamse Simileskringen in de provincie Limburg. Deze open themagroep brengt nabestaanden maandelijks samen in gespreksbijeenkomsten waarin het accent ligt op elkaar ondersteunen en begeleiden in het verwerkingsproces. De bijeenkomsten worden begeleid door een professioneel hulpverlener.

 • Gespreksgroepen voor nabestaanden werkgroep Verder
  De Werkgroep Verder behartigt de belangen van nabestaanden door zelfdoding door het coŲrdineren, organiseren en ondersteunen van initiatieven voor of door nabestaanden na zelfdoding in Vlaanderen. Het is een overlegplatform tussen hulpverleners en nabestaanden. De Werkgroep biedt informatie via de website met een apart luik voor kinderen, jongeren, volwassenen en hulpverleners, organiseert lotgenotencontact in open of gesloten gespreksgroepen, via een forum op de website en tijdens de jaarlijkse Dag van de Nabestaanden in november en tijdens allerhande andere activiteiten.

Zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek