Operatieve ingrepen

Borstkanker

  • Boratie en Partner vzw
    Boratie wil praktische informatie verschaffen aan vrouwen geconfronteerd met borstkanker. Daarnaast luistert Boratie naar de noden van de vrouw en haar de ervaringen doorspelen van vrouwen die een en ander reeds verwerkten. Boratie hecht veel belang aan kankerpreventie en aan een goede relatie met professionele hulpverleners.

Laryngectomie

  • Limburgse Zelfhulpgroep voor Gelaryngectomeerden
    De Limburgse Zelfhulpgroep voor Gelaryngectomeerden wil in eerste instantie lotgenoten ondersteunen door een luisterend oor en veel begrip. De groep stelt ervaringsdeskundigheid ter beschikking, zowel op het fysisch, technisch als psychosociale vlak en bouwt aan een netwerk van vrijwillige collegaís gelaryngectomeerden. Zij bieden pas geopereerden een ervaringsgerichte informatiebrochure aan met heel veel praktische informatie en per kwartaal een infoboekje.

Stoma

  • Stoma Ilco vzw
    Stoma Ilco is een zelfhulpgroep van, voor en door stomadragers. Stoma Ilco wil deze mensen opvangen, helpen en begeleiden om terug een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden. Op verzoek brengen lotgenoten een bezoek, thuis of in het ziekenhuis. Stoma Ilco geeft informatie en voorlichting over het dagelijks leven met een stoma en over de ontwikkelingen op dat gebied (partners, relaties, seksualiteit, zwangerschap, werk, sociale voorzieningen ...).