Psychosociale problematiek

Depressie

 • Zelfhulp- en Bewustwordingsgroep Kontakt
  Kontakt biedt mensen de gelegenheid om over hun gevoelens en moeilijkheden te praten. Zelfbewustwording is het doel, door contact te maken met de eigen gevoelens en van daaruit te zien hoe men in de wereld staat. Vanuit de visie dat het lichaam erg belangrijk is om tot dit inzicht te komen, werkt de groep vooral met expressie. Na iedere oefening is er gelegenheid tot gesprek.

Eetstoornissen

 • Vereniging Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa vzw (AN-BN)
  AN-BN is een zelfhulporganisatie voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Omdat een eetstoornis ook de omgeving treft, kunnen ook ouders, broers/zussen, kinderen en partners bij AN-BN terecht. Voor mensen met een eetstoornis wil AN-BN een laagdrempelige eerste opvang zijn en een vangnet tijdens moeilijke perioden, voor de omgeving biedt AN-BN een luisterend oor en een plaats waar mensen informatie en advies kunnen inwinnen bij ervaringsdeskundigen. Op de website kan men informatie over eetstoornissen, behandelings- en contactmogelijkheden terugvinden. Ook is er de mogelijkheid voor lotgenoten om met elkaar in contact te komen via het forum.

Familieleden van psychiatrische patiŽnten

 • Federatie Van Vlaamse Simileskringen vzw
  Similes is de familievereniging geestelijke gezondheid, een vereniging voor familieleden van personen met psychische problemen. Similes steunt gezinsleden in hun herstel- en verwerkingsproces via juiste informatie en met de kracht die uitgaat van de ontmoeting tussen lotgenoten.

 • Similes Themagroepen
  Deze groepen werken rond een bepaalde familiebetrokkenheid en voorzien in info, lotgenotencontact en ontspanning. Zo is er een groep voor kinderen van (KOPP), een groep voor zussen en broers van en voor ouders van, een groep voor (ex-)partners van, een groep voor nabestaanden na zelfdoding. Op de website van Similes krijgt men een overzicht van het volledige aanbod aan activiteiten; sommige zijn ook toegankelijk voor niet-leden.

Incest en seksueel misbruik

 • Incest Misbruik Limburg vzw
  De groep is er voor moeders van incestslachtoffers ťn de slachtoffers zelf. Er is voorzien in telefonische opvang en er is een praatgroep. De groepsleden steunen mekaar en delen bruikbare ervaring en informatie.

Manische depressie

 • Ups & Downs vzw, Vereniging voor Manisch en Chronisch Depressieve Personen
  Ups & Downs vzw richt zich tot mensen die te maken hebben met de manisch-depressieve (bipolaire) stoornis of mensen die lijden aan frequente en langdurige depressies. Ook familie of vrienden met interesse, en in het bijzonder jongeren zijn welkom. Maandelijks worden samenkomsten georganiseerd.

Psychisch of psychiatrisch probleem

 • Uilenspiegel vzw
  Uilenspiegel richt zich tot iedereen die als gebruiker te maken heeft (gehad) met de geestelijke gezondheidszorg en/of zich solidair verklaart met de belangen van deze groep. De vereniging heeft als doel lotgenotencontact, informatieverstrekking, het bevorderen van participatie, sensibilisering en belangenbehartiging.

Psychose en schizofrenie