Verslaving

Alcoholverslaving

 • AA
  'Anonieme Alcoholisten' is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. Het hoofddoel is nuchter te blijven en andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken. AA functioneert via plaatselijke en regionale afdelingen die allen op zeer regelmatige tijdstippen bijeenkomsten organiseren.

 • Al-Anon Familiegroepen vzw
  Al-Anon is een zelfhulpgroep voor familieleden en vrienden van mensen met drankproblemen. Iedereen die lijdt of geleden heeft onder het buitensporig drankgebruik van een familielid of vriend kan lid worden. De doelstelling van Al-Anon is familieleden en vrienden van alcoholisten helpen groeien naar een gezond en evenwichtig leven.

 • Alateen
  Alateen is een zelfhulpgroep voor kinderen vanaf tien jaar, die ernstig lijden of geleden hebben onder het drankmisbruik van iemand uit hun omgeving (ouder, familielid, vriend). Alateen maakt deel uit van de Al-Anon Familiegroepen en heeft als doelstelling de moeilijkheden te bespreken waarmee kinderen en tieners te kampen hebben en waarin alcoholisme zijn vernietigende rol speelt. Alateen wil kinderen helpen groeien naar een gezond en evenwichtig leven.

 • SOS Nuchterheid vzw (SOSN)
  Bij de vzw SOS Nuchterheid staat in de allereerste plaats het individu centraal en niet de groep. Naast het houden van wekelijkse vergaderingen is er ook een 24/24 uur tele-opvang, een mailservice, website en een forum. Ook zijn er Individuele Zelfzorg Aanspreekpunten (IZZA) waar lotgenoten op bepaalde tijdstippen (of op afspraak) terechtkunnen.

 

Drugsverslaving

 • Narcotics Anonymous - Anonieme Verslaafden (NA)
  NA is een non-profitgemeenschap van mannen en vrouwen voor wie drugs een ernstig probleem waren geworden. In NA komen herstellende verslaafden geregeld bij elkaar om elkaar te helpen clean te blijven. De enige vereiste voor lidmaatschap is het verlangen om te stoppen met gebruiken. Men moet niet clean zijn om deel te nemen, maar na de eerste bijeenkomst wordt aangeraden terug te blijven komen en clean te worden. Het is mogelijk te stoppen met gebruiken met hulp van het twaalfstappenprogramma.

Dwangmatig omgaan met voedsel

 • Anonieme Overeters (Overeaters Anonymous) (OA)
  De Anonieme Overeters is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gezamenlijk probleem, namelijk dwangmatig omgaan met voedsel, op te lossen en anderen te helpen bij hun herstel. De enige vereiste voor lidmaatschap is het verlangen om te stoppen met dwangmatig omgaan met voedsel in al zijn aspecten.

Medicatieverslaving

 • SOS Nuchterheid vzw (SOSN)
  Bij de vzw SOS Nuchterheid staat in de allereerste plaats het individu centraal en niet de groep. Naast het houden van wekelijkse vergaderingen is er ook een 24/24 uur tele-opvang, een mailservice, website en een forum. Ook zijn er Individuele Zelfzorg Aanspreekpunten (IZZA) waar lotgenoten op bepaalde tijdstippen (of op afspraak) terechtkunnen.

 • Toxan vzw
  Toxan is een zelfhulpgroep waarin de leden (mannen en vrouwen) elkaar helpen om een gemeenschappelijke, vrije en gelukkige levenshouding aan te leren, waarin het streven naar geheelonthouding tegenover alle verslavende middelen, en tegenover medicatieverslaving in het bijzonder, de eerste en belangrijkste regel is.