Het beroepsgeheim op je dossier

Je patiŽntendossier bevat de nodige verpleegkundige en medische gegevens zodat een optimale verzorging en behandeling kan worden gegarandeerd. Uiteraard is je patiŽntendossier strikt vertrouwelijk en hebben enkel de artsen, verpleegkundigen en paramedici die betrokken zijn bij je verzorging toegang tot je gegevens.

In het kader van een medisch samenwerkingsverband (nexuzhealth) met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen wordt je patiŽntendossier gedeeld met je zorgverleners in deze ziekenhuizen. Ook in dit samenwerkingsverband worden de privacyregels strikt gewaarborgd en nageleefd. Het gedeelde medisch dossier is streng beveiligd. Alleen zorgverleners die bij je behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot je dossier.

Administratieve medewerkers kunnen toegang hebben tot een deel van je dossier voor de administratieve afhandeling. Elk van deze personen is eveneens strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht.

Je patiŽntendossier kan het voorwerp uitmaken van een (informatieve) studie*. Wij zien er steeds op toe dat, bij de inzage van je dossier voor dergelijke studies, je privacy gerespecteerd wordt.

 * Met een studie wordt bedoeld: het raadplegen van gegevens uit bestaande (patiŽnten)dossiers, medische dossiers of administratieve dossiers of bestanden en het verwerken van de gegevens ervan louter voor eigen gebruik. De gegevens worden steeds geanonimiseerd wanneer zij worden verwerkt om te worden meegedeeld aan een derde of wanneer de verwerking ervan gepubliceerd wordt.

Met het oog op kwaliteitsverbetering is het mogelijk dat een interne of externe auditor je patiŽntendossier inkijkt. De auditoren zijn op dezelfde wijze gebonden aan hun geheimhoudingsplicht als de zorgverleners zelf. Als je verkiest dat je patiŽntengegevens niet worden ingekeken in het kader van kwaliteitsaudits, dan kan je dit melden aan de dienst opname en dan zullen wij dit uiteraard respecteren.

Download hier het privacyreglement van het Sint-Trudo Ziekenhuis.