Inzage en afschrift patiŽntendossier

Je kan als patiŽnt vragen om je patiŽntendossier in te kijken, of om een afschrift te bekomen van gegevens uit je patiŽntendossier. Gebruik hiervoor onderstaand formulier:

Deze mogelijkheid bestaat eveneens voor de vertegenwoordiger van een patiŽnt en, mits toestemming, voor de vertrouwenspersoon.

Nabestaanden van een overleden patiŽnt kunnen toegang krijgen tot zijn patiŽntendossier indien zij hiervoor geldige redenen kunnen inroepen (bv. vermoeden van medische fout, opsporen van familiale antecedenten Ö). Zij kunnen het patiŽntendossier niet rechtstreeks inkijken maar moeten hiervoor een zorgverstrekker aanwijzen (bv. huisarts). Deze kan enkel de gegevens inkijken die rechtstreeks verband houden met de ingeroepen redenen.

Voor meer informatie kan je terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.