Kwaliteitslabels

Het Sint-Trudo Ziekenhuis wil op het vlak van kwaliteit en patiŽntveiligheid de lat nog hoger leggen door haar werking, systemen en processen en infrastructuur te laten evalueren door een externe onafhankelijke instantie aan de hand van vooraf gedefinieerde standaarden. Sint-Trudo koos hiervoor voor de 'Joint Commission International', een gerenommeerde internationale organisatie met hoofdzetel in de Verenigde Staten die een hele reeks internationale normen ('de JCI Standards') heeft gedefinieerd op het vlak van zorgkwaliteit en patiŽntveiligheid. Wereldwijd heeft JCI ondertussen meer dan 1.000 ziekenhuizen geaccrediteerd in meer dan 100 verschillende landen.

JCI-kwaliteitslabel

Sint-Trudo Ziekenhuis behaalt JCI-accreditering
Na een intensief accrediteringsproces (gestart in 2014) behaalde het ziekenhuis op 17 september 2018 als eerste Limburgs ziekenhuis het gouden JCI-kwaliteitslabel. Dit internationale kwaliteitslabel betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat er volgens hoge internationale standaarden gewerkt wordt die garant staan voor een kwaliteitsvolle en veilige zorg. Ook geeft het JCI-label aan dat er in het ziekenhuis een positieve werkcultuur heerst die sterk gericht is op het meten en het voortdurend verbeteren van de processen.

Een multidisciplinair team van auditoren heeft gedurende een hele week het volledige ziekenhuis doorkruist om na te gaan of de werking aan alle wettelijke normen en JCI-vereisten voldoet. JCI hecht hierbij veel belang aan onder meer de toegankelijkheid tot de zorg, uniforme en veilige zorgprocessen, beheer en veiligheid van medicatie, infectiepreventie, een veilige werkomgeving, kwalificaties en opleiding van medewerkers, informatieveiligheid, uniforme dossiervorming en naleving van patiŽntenrechten.

De auditoren stelden een uitermate positief rapport op waaruit blijkt dat het Sint-Trudo Ziekenhuis aan de vooropgestelde eisen voldoet. In totaal werden ruim 1.000 meetbare elementen nagekeken. Slechts op een handvol elementen werd niet voor de volle 100 % voldaan. Het ziekenhuis werd bovendien geprezen voor zijn enthousiaste en bevlogen medewerkers en hun betrokkenheid inzake kwaliteitsverbetering op de verschillende niveaus, de patiŽnt georiŽnteerde focus en de goed gestructureerde en nette afdelingen en diensten. Samenvattend rapport.  - Persbericht.

Dit kwaliteitslabel is een mijlpaal maar zeker geen eindpunt. Het leveren van goede en veilige zorg is de kern van de missie van ons ziekenhuis. We engageren ons dan ook om dagelijks onze manier van werken in vraag te blijven stellen en om te blijven zoeken naar opportuniteiten om het morgen nog beter en/of efficiŽnter te doen dan vandaag. Ook in de toekomst wil het ziekenhuis volop inzetten op een duurzaam kwaliteitsbeleid. Daarom heeft de directie in overleg met de raad van bestuur beslist een leerstoel op te zetten rond de borging van en de voorwaarden voor een duurzaam kwaliteitsbeleid in regionale ziekenhuizen, de 'Sint-Trudo Leerstoel naar een duurzaam kwaliteitsbeleid in een regionaal ziekenhuis'.

 

Heb je bezorgdheden over de kwaliteit en patiŽntveiligheid in ons ziekenhuis, dan kan je dit ook rechtstreeks melden aan JCI via jciquality@jcrinc.com. Voor meer informatie kan je terecht op de website van JCI.