Kwaliteitsmetingen

Om de kwaliteit van onze zorg op een objectieve manier vast te leggen, worden verschillende aspecten (bijvoorbeeld patiŽntidentificatie, decubitus, handhygiŽne, infecties, valincidenten Ö) regelmatig gemeten en opgevolgd zodat Ė indien nodig Ė snel de gepaste maatregelen getroffen kunnen worden. De resultaten van deze metingen worden gerapporteerd aan de afdelingen zodat zij in een proces van continue kwaliteitsverbetering verbeterprojecten kunnen opzetten.

Om de resultaten van deze kwaliteitsmetingen te kunnen vergelijken met deze van andere ziekenhuizen, neemt ons ziekenhuis deel aan de kwaliteitsmetingen van het Vlaams Indicatoren Platform (VIP2). Om onze kwaliteit van zorg transparanter te maken voor onze patiŽnten en verwijzers, krijg je hieronder inzage in een aantal resultaten.  Je kan de resultaten van het Sint-Trudo Ziekenhuis hier bekijken.


 

 

 


terug

 Wat is VIP2?

Logo%20VIP.jpg

VIP2 staat voor Vlaams Indicatoren Project voor PatiŽnten en Professionals) en is een initiatief dat in 2011 werd opgestart door de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Zorgnet Vlaanderen en ICURO (de koepel van de Vlaamse ziekenhuizen met publieke partner. 

 

Het project beoogt de kwaliteit van zorg te verbeteren door het stimuleren en faciliteren van het gebruik van klinische proces- en resultaatsindicatoren. Hiertoe werd een basisset indicatoren ontwikkeld voor verschillende domeinen. Voor de domeinen moeder en kind, orthopedie (heup- en knieprothese), cardiologie (hartinfarct) en oncologie (borstkanker) werden pathologiespecifieke indicatoren geselecteerd. Ziekenhuisbreed werden een aantal ziekteoverkoepelende kwaliteitscriteria gegroepeerd (o.a. handhygiŽne, patiŽntidentificatie, tevredenheid van de patiŽnt, informatie aan de patiŽnt).

Ziekenhuizen kunnen vrijwillig deelnemen aan het project en kunnen dan de eigen resultaten vergelijken met de (ziekenhuisanonieme) resultaten van de andere deelnemende ziekenhuizen. Het Sint-Trudo Ziekenhuis neemt deel aan alle VIP2-metingen.

Meer achtergrondinfo over het VIP2 Project en het werken met indicatoren vind je op:

http://www.zorg-en-gezondheid.be/kwaliteitsindicatorenziekenhuizen/

 

Resultaten

Je kan de resultaten van de verschillende kwaliteitsindicatoren sinds juni 2015 bekijken op de website http://www.zorgkwaliteit.be/. Deze website wil de kwaliteit van zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in kaart brengen en biedt patiŽnten en professionele zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken. De metingen gebeuren in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams PatiŽntenplatform en de koepel Zorgnet-ICURO.

Voor volgende domeinen zijn de resultaten reeds beschikbaar op http://www.zorgkwaliteit.be/:

terug