Visie omtrent het levenseinde

Het Sint-Trudo Ziekenhuis streeft naar een optimale zorg- en dienstverlening voor alle patiŽnten gesteund op een totale mensbenadering en gedragen door een christelijke geloofsvisie. Dit veronderstelt een zorgzame en zinvolle begeleiding tijdens het levenseinde.

Het palliatief support team van het ziekenhuis speelt hierin een cruciale rol. Ethische vragen rond het naderende levenseinde, zoals het stoppen van behandelingen, palliatieve sedatie en euthanasie zijn bespreekbaar. Het palliatief support team gebruikt stappenplannen bij het omgaan met dergelijke vragen, om zo misverstanden te vermijden (zowel tussen patiŽnt en hulpverleners, als tussen hulpverleners onderling). Er wordt een groot belang gehecht aan communicatie en uitwisseling van informatie tussen de hulpverleners, de patiŽnt en zijn familie.

Euthanasie is mogelijk in het Sint-Trudo Ziekenhuis indien voldaan wordt aan alle wettelijke bepalingen en indien de arts bereid is de euthanasie uit te voeren volgens het vooropgestelde stappenplan.

Het is belangrijk dat je als patiŽnt op voorhand nadenkt over het levenseinde. Dit wordt vroegtijdige zorgplanning genoemd. Vroegtijdige zorgplanning betekent dat je met je familieleden en betrokken hulpverleners praat over je wensen en je kijk op de zorg rond het levenseinde. Indien je dit wil, kan je dit ook vastleggen in een wilsbeschikking. Zo zijn zorgverleners/familieleden op momenten dat je het zelf niet meer kan aangeven (bv. als je buiten bewustzijn bent of onherroepelijk verward) of als je niet langer wilsbekwaam bent, op de hoogte van wat je wil en niet wil. Je kan ook een wettelijk vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon aanduiden die in dergelijke momenten in jouw naam kan en mag beslissen.

Als je vragen hebt over het levenseinde, vroegtijdige zorgplanning en de verschillende wilsbeschikkingen, kan je terecht bij het palliatief support team. Ook op de website van LEIF (LevensEinde Informatie Forum) en RWS (vzw Recht op Waardig Sterven) vind je hierover meer informatie.