Menselijk restmateriaal

In het Sint-Trudo Ziekenhuis wordt lichaamsmateriaal enkel gebruikt voor diagnostische doeleinden. Overblijvend menselijk lichaamsmateriaal zoals bloed, urine of weefsel wordt vernietigd en niet bewaard voor wetenschappelijk onderzoek. Enkel heupkoppen worden, mits geÔnformeerde toestemming van de patiŽnt, gedoneerd aan de weefselbank van UZ Leuven met wie het ziekenhuis sinds 2006 een contractuele samenwerking heeft.

Overblijvend menselijk lichaamsmateriaal kan mogelijks gebruikt worden voor kwaliteitsverbeterende doeleinden. PatiŽnten die bezwaar zouden hebben tegen een mogelijk gebruik van dergelijk lichaamsmateriaal dienen dit expliciet te melden aan hun behandelend arts die dit dan documenteert in het patiŽntendossier.