Palliatief Support Team

PatiŽnten die ongeneeslijk ziek zijn, evenals hun familieleden, kunnen een beroep doen op het Palliatief Support Team (PST). Dit team bestaat uit een arts, twee psychologen, twee verpleegkundigen, een pastor en een sociaal verpleegkundige, allen gespecialiseerd in de palliatieve zorg.

Wanneer behandelingen gericht op genezing niet meer mogelijk zijn, zoekt het Palliatief Support Team naar de meest optimale zorg, comfortzorg. Wat deze comfortzorg inhoudt voor de individuele patiŽnt wordt met hemzelf en zijn familie bekeken en besproken, alsook met de arts, verpleegkundige, psycholoog en sociaal werker die de patiŽnt verzorgen. Hierbij streeft het team naar een zo goed mogelijke lichamelijke verzorging en optimale pijn- en symptoomcontrole, met veel aandacht voor de emotionele en geestelijke beleving.

Het Palliatief Support Team ondersteunt de patiŽnt en zijn familie ook in hun proces van verlieservaringen: verlies van gezondheid, werkstatus, partnerrol en/of rol in het gezin, veranderingen in het uiterlijk, financiŽle gevolgen, verkleinen van de vriendenkring.

Het team kan ook ondersteuning bieden bij belangrijke ethische beslissingen in het zorgtraject. Ethische vragen rond het naderende levenseinde, zoals het stoppen van behandelingen, palliatieve sedatie en euthanasie zijn bespreekbaar. Hetzelfde geldt voor geschreven wilsverklaringen.

De adviezen van het PST worden steeds aan de behandelende arts meegedeeld, omdat hij/zij de eindverantwoordelijkheid voor de zorg blijft behouden. De palliatieve patiŽnten worden op de afdeling verzorgd door het behandelend team van arts(en) en verpleegkundigen. Via interdisciplinaire samenwerking is er veel aandacht voor de communicatie en de informatieoverdracht tussen de verschillende zorgverleners, de patiŽnt en zijn familie. Tijdens de begeleiding besteden we extra aandacht aan de betrokken kinderen en tieners.

Het Palliatief Support Team werkt ook nauw samen met de palliatieve zorgeenheden en de palliatieve thuiszorgequipes om toe te laten dat ernstig zieke patiŽnten op het einde van hun leven kunnen verblijven op de meest gewenste en aangepaste plaats. Voor een naadloze overgang van de zorg bij een ontslag van een palliatieve patiŽnt, werkt het PST actief samen met de thuiszorg:

 • de huisarts
 • de thuisverpleegkundigen en andere paramedici
 • de thuiszorgdiensten
 • Pallion (de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe)
 • Panal (Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven)

Je kan het Palliatief Support Team contacteren op tel. 011 69 96 95 van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur. Vraag naar de folder voor meer informatie over de werking van het PST.

Het Palliatief Support Team bestaat uit:

 • dr. Jolanda Verheezen, oncoloog en palliatief arts
 • Kurt Vandendooren, coŲrdinerend verpleegkundige
 • Wendy Thewis, palliatief verpleegkundige
 • Hilde Severijns en Stephanie Macoy, klinisch psychologen
 • Madeleine Burghoorn, pastor
 • Marijke Vanderspikken, sociaal verpleegkundige.