Visie omtrent vrijheidsbeperking

In het Sint-Trudo Ziekenhuis stellen we volgende waarden voorop:

  • respect voor ieders waardigheid
  • respect voor ieders autonomie
  • respect voor het integrale welzijn
  • respect voor de zelfredzaamheid

Omwille van voorgaande principes gaan we in ons ziekenhuis heel voorzichtig om met vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals fixatie of gedwongen isolatie. Vrijheidsbeperkende maatregelen hebben een grote impact op het totale welzijn van de patiŽnt. Daarom worden ze enkel gebruikt als laatste redmiddel. Pas nadat gebleken is dat er geen alternatief mogelijk is om de veiligheid van de patiŽnt of zijn omgeving te garanderen, worden vrijheidsbeperkende maatregelen overwogen. Fixatie of gedwongen isolatie zal enkel gebeuren na informatie en toestemming van de patiŽnt, zijn wettelijke vertegenwoordiger en/of familie, en na overleg met collegaís van het team. De vrijheidsbeperking wordt altijd zo kort mogelijk gehouden, en wordt dagelijks opnieuw geŽvalueerd.