Afdelingen en centra

In deze rubriek vindt u meer uitleg over een aantal medisch-verpleegkundige afdelingen en centra van ons ziekenhuis. Het is niet de bedoeling hier een exhaustieve opsomming te geven maar wel om een aantal afdelingen en centra extra in de kijker te plaatsen. De lijst zal dan ook regelmatig aangevuld of gewijzigd worden.