HandhygiŽne

Waarom handhygiŽne?

Strikte handhygiŽne is een zeer doeltreffende en goedkope manier om de verspreiding van zorginfecties tegen te gaan. Via onze handen vervoeren we immers miljoenen microben. De meeste zijn onschuldig maar enkele kunnen schadelijk zijn. Als de handen van zorgverleners niet proper zijn tijdens de patiŽntenzorg kunnen ziekteverwekkende microben overgedragen worden. Ook patiŽnten en bezoekers hebben baat bij een goede handhygiŽne. Ook zij kunnen via de handen ziekteverwekkers overdragen op andere personen of zelf een infectie oplopen door contact van hun besmette handen met mond, neus of ogen.

HH.jpg

Wat is handhygiŽne?

Om te vermijden dat microben die zorginfecties veroorzaken via de handen worden overgedragen, moeten zorgverleners dus propere handen hebben. Dit kan door de handen te wassen met water en zeep of door ze te ontsmetten met handalcohol. HandhygiŽne omvat beide methoden. Het inwrijven van de handen met handalcohol is efficiŽnter, sneller en gebruiksvriendelijker en verdient duidelijk de voorkeur. Als de handen zichtbaar bevuild zijn, moeten ze eerst gewassen worden met water en zeep en vervolgens ontsmet met handalcohol.

Wanneer handhygiŽne?

Bezoekers die in contact komen met een patiŽnt moeten handhygiŽne uitvoeren om de overdracht van microben tegen te gaan en zorginfecties te voorkomen, dit zowel voor als na het contact met de patiŽnt en/of zijn onmiddellijke omgeving.

Hoe handhygiŽne uitvoeren?

  • Neem een minimale dosis handalcohol in de handpalm door de hendel van de dispenser tweemaal in te drukken.
  • Wrijf de handpalmen over elkaar inclusief de polsen.
  • Wrijf over de linkerhandrug met de rechterhandpalm en omgekeerd.
  • Wrijf de handpalmen tegen elkaar met verstrengelde, gespreide vingers.
  • Wrijf de buitenkant van de vingers in de handpalm van de andere hand en omgekeerd.
  • Draai de duim van de ene hand in de gesloten andere hand en omgekeerd.
  • Houd de vingers bij elkaar en draai ze in de palm van de andere hand, doe dit voor beide handen.

Sensibilisering

Nationale campagnes vestigen regelmatig de aandacht op het belang van een goede handhygiŽne. Ook in het ziekenhuis worden regelmatig sensibiliseringsacties gehouden en gedragsmetingen uitgevoerd.