Isolatiebeleid

Soms vormen patiënten een besmettingsgevaar voor hun omgeving of zijn ze zelf uiterst gevoelig voor besmettingen vanuit hun omgeving zodat ze extra beschermd moeten worden.
Patiënten die dragerschap vertonen van bepaalde multiresistente kiemen zoals o.a. MRSA verblijven ook in isolatie.
In deze gevallen zullen de ziekenhuismedewerkers er met uiterste zorg op toezien dat de veiligheid van deze patiënten gewaarborgd wordt door een strikte naleving van de isolatierichtlijnen.