Organen

Team voor ziekenhuishygiŽne

Het team voor ziekenhuishygiŽne bestaat uit twee artsen-ziekenhuishygiŽnisten en ťťn verpleegkundige ziekenhuishygiŽnist. Zij richten zich voornamelijk op hun wettelijke opdrachten:

 • De ontwikkeling, implementatie en opvolging van een beleid doorheen het ziekenhuis in verband met standaardvoorzorgsmaatregelen ter preventie van overdracht van besmettelijke ziekten, de isolatie van besmette patiŽnten ter indijking van overdracht van besmettelijke ziekten en de surveillance van ziekenhuisinfecties aan de hand van indicatoren die toelaten hun incidentie in het ziekenhuis te volgen en bij te sturen.
 • Het opzetten van een epidemiebeleid.
 • Het opvolgen van de hygiŽneaspecten bij ziekenhuisactiviteiten zoals: het bouwen en verbouwen, de activiteiten in het operatiekwartier en het verloskwartier, de aankoop van materialen.
 • De implementatie van richtlijnen en aanbevelingen opgesteld door officiŽle instanties, zoals de Hoge Gezondheidsraad.
 • Het uitwisselen van informatie en ervaringen met andere instellingen binnen het kader van het samenwerkingsplatform Regionale Werkgroep ZiekenhuishygiŽne Vlaams-Brabant en Limburg.

Het team beschikt over een algemeen strategisch plan, werkt volgens een jaarlijks beleidsplan en stelt een jaarverslag op.

Het comitť voor ziekenhuishygiŽne

Het comitť voor ziekenhuishygiŽne bestaat uit:

 • de algemeen directeur
 • het team voor ziekenhuishygiŽne
 • de hoofdarts
 • de hoofdapotheker
 • het hoofd van het verpleegkundig departement
 • drie artsen
 • drie verpleegkundigen

Taken van het comitť voor ziekenhuishygiŽne:

 • Het bespreken en goedkeuren van het algemeen strategisch plan en het jaarlijks beleidsplan van het team.
 • Het bespreken en goedkeuren van het jaarlijks activiteitenverslag opgesteld door het team.
 • Het bespreken en goedkeuren van het jaarlijks verslag van de werking van het team.
 • Het bespreken en goedkeuren van de budgetten en kostenramingen.
 • Het coŲrdineren en toewijzen van opdrachten op het vlak van de controle op de sterilisatietechnieken; het antibioticabeleid; het uitwerken van richtlijnen voor en het houden van toezicht op de methoden van wassen en verdeling van het linnen; de hygiŽne in bereiding en de distributie van de voeding in de keuken en de melkkeuken; het verzamelen en verwijderen van ziekenhuisafval.
 • Het opstellen van een reglement van inwendige orde voor de operatieafdeling, de bevallingsafdeling en desgewenst de risicodiensten.