Je ontslag

Je behandelend arts bepaalt de dag en het uur van je ontslag uit het ziekenhuis. Hij/zij geeft je een brief mee voor je huisarts of verstuurt deze rechtstreeks.

De verantwoordelijke verpleegkundige bespreekt met jou Ė indien nodig Ė het te volgen medicatieschema, het dieet en de verdere nazorg. Je zal hiervoor de nodige ontslagdocumenten ontvangen.

Breng de verpleegafdeling dus steeds op de hoogte van je vertrek zodat zij je de nodige documenten kunnen meegeven.

Van zodra alle formaliteiten m.b.t. uw ontslag in orde zijn, kan je vanaf 11.00 uur het ziekenhuis verlaten.

Het is mogelijk dat de verpleegkundigen van de afdeling je vragen om in afwachting van je ontslag je kamer te verlaten en plaats te nemen in de dagzaal van de afdeling waar je verblijft. Je kan daar indien je dat wil het middagmaal gebruiken. Deze regeling laat ons toe om dringende opnames van de dienst spoedgevallen correct te kunnen opvangen.

Je mening is belangrijk om onze dienstverlening steeds te optimaliseren. Vanuit dit oogpunt krijg je bij ontslag ook een vragenlijst. Enkele dagen na je ontslag zal een verpleegkundige van de afdeling je hierover telefonisch contacteren. Heb je suggesties of verbetervoorstellen over je verblijf en/of verzorging, aarzel dan niet om deze aan ons mee te delen.

Indien je voor je vervoer een taxi of ziekenwagen wenst, vraag dit dan tijdig aan de verpleegkundige van je afdeling.

Nog een handige tip: heb je veel bagage mee te nemen, dan kan je aan het onthaal een bagagewagentje ontlenen. Voor meer info hierover kan je terecht bij de onthaalmedewerkers.