Je verblijf


sublinken_arrow.gif  Uw verzorging sublinken_arrow.gif  Dagindeling
sublinken_arrow.gif  Maaltijden sublinken_arrow.gif  Brandveiligheid
sublinken_arrow.gif  Tips veiligheid sublinken_arrow.gif  Verloren voorwerpen
sublinken_arrow.gif  Onthaalbrochure

Je verzorging

Naast de medische behandeling is het voor ons ziekenhuis ook van prioritair belang dat je een kwaliteitsvolle verzorging krijgt. Concreet betekent dit dat je noden - zowel op lichamelijk, psychisch als sociaal vlak - centraal staan en dat de verpleegkundigen hun verzorging hierop afstemmen.

Iedere patiŽnt wordt daarom zowel tijdens de dag-, avond- als nachtshiften toegewezen aan een verantwoordelijke verpleegkundige. Deze verpleegkundige is tijdens je verblijf in het ziekenhuis de aanspreekpersoon voor je verzorging en meteen ook je pleitbezorger naar andere collegaís of medewerkers toe. Hij/zij is verantwoordelijk voor de opvolging en de evaluatie van je verzorging en staat hiervoor in nauw overleg met de hoofdverpleegkundige, de behandelend arts en zijn/haar collegaís. Bij het beŽindigen van de dagtaak rapporteert de verantwoordelijke verpleegkundige over je toestand in het dossier en licht hij/zij de nieuwe verantwoordelijke in over je verzorging. Ondervind je toch ongemakken of problemen rond je verzorging, dan kan je je steeds richten tot de hoofdverpleegkundige van je afdeling.

 

IMG_9793.JPG

Tijdens je verblijf in het ziekenhuis proberen wij je zelfredzaamheid zo groot mogelijk te houden en waar mogelijk te verbeteren. Wij vragen je dan ook om, binnen je mogelijkheden, te participeren in je verzorging. Hierover maken we individueel met jou afspraken. Dit kan gaan over deels of geheel instaan voor je hygiŽnische verzorging, innemen van medicatie, afhalen en terugbrengen van je persoonlijke voedingskeuze Ö

Indien je dit wil, kan je een familielid aanduiden om je te adviseren/ondersteunen tijdens je verblijf in het ziekenhuis. Je kan dit aangeven bij de vragenlijst die zal afgenomen worden bij je opname.

 

Pijn

Een goede pijnbehandeling vermindert het risico op complicaties en zorgt voor een sneller herstel en een betere revalidatie. Daarom vragen de verpleegkundigen je dagelijks of je pijn hebt. Op een pijnlatje kun je aangeven hoeveel pijn je hebt. Hierbij staat 0 voor geen pijn en 10 voor de meest erge pijn die je je kan voorstellen. Deze gegevens worden genoteerd in je patiŽntendossier. Indien nodig starten we na overleg met je behandelend arts een aangepaste pijnbehandeling. Het is niet altijd mogelijk om de pijn volledig weg te nemen, maar wel deze tot een aanvaardbaar niveau te brengen. Indien je toch pijn blijft voelen, moet je dit steeds melden.
Folder 'Bewust kiezen voor minder pijn'.

 

Dagindeling

De tijdstippen voor verzorging, onderzoeken, medicatie en patiŽntenronde van de arts verschillen van afdeling tot afdeling. De verpleegkundige op jouw afdeling zal je alle concrete informatie geven over de gang van zaken. De meeste afdelingen beschikken ook over een eigen onthaalfolder waarin je deze informatie kan terugvinden.

Overleg vooraf even met de verpleegkundige als je de afdeling wil verlaten zodat geplande onderzoeken of behandelingen niet in het gedrang komen. Gelieve ook een kamerjas te dragen bij het verlaten van de afdeling.

terug

Maaltijden

Tijdens je verblijf komt een diŽtiste langs om te vragen naar je voedingsgewoontes en/of dieet. Het is immers belangrijk dat je voeding overeenstemt met de noden van je gezondheid. Op basis van deze eenmalige bevraging worden de standaardmaaltijden individueel aangepast. Het standaard weekmenu vind je op je kamer. Dieetmaaltijden kunnen hiervan afwijken. Indien je vragen hebt, kan je steeds terecht bij de diŽtiste van je afdeling.

terug

Brandveiligheid

Om de brandveiligheid in ons ziekenhuis te garanderen, willen we je vragen rekening te houden met volgende punten:

  • Indien je persoonlijke elektrische apparaten (laptop, gsm-lader Ö) meebrengt naar het ziekenhuis dienen deze in goede staat te verkeren en mogen ze geen gebreken vertonen.
  • Het is niet toegestaan om persoonlijke apparaten die hitte genereren (waterkoker, elektrisch deken, koffiezetapparaat Ö) mee te brengen naar het ziekenhuis of er te gebruiken. Een haardroger is wel toegestaan.
  • Uit veiligheidsoverwegingen is ook het aansteken van kaarsen of theelichtjes verboden.
  • Roken is enkel toegestaan in de rookcabine buiten rechts van de ingang. Ook op het ziekenhuisterrein geldt een absoluut rookverbod. Meer info over rookverbod Ö

 terug

Tips veiligheid

Zoals heel wat openbare plaatsen zijn ook ziekenhuizen een mikpunt voor diefstallen. Hou daarom rekening met volgende tips:

  • Laat alle waardevolle voorwerpen thuis en breng zo weinig mogelijk geld mee naar het ziekenhuis.
  • Laat je handtas, portefeuille of andere waardevolle bezittingen niet onbewaakt achter als je de kamer verlaat. De meeste kamers hebben een opbergkluisje. Maak er gebruik van.
  • Draag zelf zorg voor je persoonlijke bezittingen zoals bril, gebit, linnen.
  • Voor de kraamafdeling: maak op het geboortekaartje aan je kamerdeur je adresgegevens onleesbaar.
  • Als je iets verdacht opmerkt, verwittig dan onmiddellijk een verpleegkundige of het onthaal.
  • Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal.

terug

Verloren voorwerpen

Als je voorwerpen in het ziekenhuis hebt vergeten of verloren, neem je best zo snel mogelijk contact op met het onthaal. Gevonden voorwerpen kunnen er tot 1 maand nadien afgehaald worden.

terug

Onthaalbrochure

Waarschijnlijk heb je tal van vragen bij je opname. In de onthaalbrochure proberen we al zoveel mogelijk antwoorden te geven en je wegwijs te maken in ons ziekenhuis. Je ontvangt deze brochure in je opnamemap. Daarnaast beschikken ook de meeste afdelingen over een specifieke onthaalfolder en zijn er informatiefolders beschikbaar over de onderzoeken, behandelingen of ingrepen die in ons ziekenhuis uitgevoerd worden. Onthaalbrochure (pdf).

terug