Klinisch laboratorium

Welkom op de site van laboratorium klinische biologie van het Sint-Trudo Ziekenhuis.

Klik op onderstaande onderwerpen voor meer info.


sublinken_arrow.gif Voorstelling labo sublinken_arrow.gif Labo-Team
sublinken_arrow.gif Raadpleging sublinken_arrow.gif Uitslag / Resultaat
sublinken_arrow.gif Contact sublinken_arrow.gif Voor zorgverleners


 

Voorstelling van het laboratorium

Het laboratorium is een medisch ondersteunende die analyses uitvoert op bloed, urine, stoelgang of andere lichaamsmaterialen.

Deze stalen worden 24/24 uur en 7 dagen op 7 binnen het laboratorium geanalyseerd en dit zowel voor patiŽnten die in het ziekenhuis opgenomen zijn, patiŽnten uit andere zieknhuizen en voor patiŽnten die zich met een aanvraag of stalen na de consultatie bij een huisarts of specialist in het laboratorium aanbieden. Voor speciale analyses werken we samen met externe Belgische of buitenlandse laboratoria die expert zijn in hun vakgebied.

Het labo is in verschillende deelgebieden actief (hematologie, klinische chemie/immunochemie, microbiologie en moleculaire biologie). De onderzoeken kunnen elk op zich kunnen bijdragen tot de opsporing van een ziekte, de bevestiging van een diagnose, het inschatten van een prognose en het monitoren van de ingestelde therapie.

We streven ernaar om zo snel mogelijk hoog kwalitatieve resultaten af te leveren en informatie te verzorgen in samenwerking met de behandelende artsen. Hiervoor volgen wij de recente ontwikkelingen in ons domein zorgvuldig op zodat we de meest up to date technieken kunnen aanbieden.

Erkenningen/Kwaliteit

Algemeen

Het laboratorium beschikt over een WIV erkenning (erkenningsnummer 71620) zoals vereist door de Belgische wetgeving. Hierdoor geniet de patiŽnt van terugbetaling van de analyses door de Sociale Zekerheid.
Ter verzekering en verdere optimalisatie van de kwaliteit van de dienstverlening, beschikt het laboratorium over een samenhangend en operationeel kwaliteitssysteem conform de praktijkrichtlijn van het WIV en conform de JCI accreditatiestandaarden voor ziekenhuizen.

Capacitatie

FAGG nr 10-0043, verlenging van de erkenning

Accreditatie

Het laboratorium is BELAC-geaccrediteerd volgens de internationale kwaliteitsnorm voor medische laboratoria ISO 15189:2012. De scope (lijst van analyses) waarvoor de accreditatie geldt is opgenomen op volgende website (https://economie.fgov.be/nl/belac ) onder accreditatiecertificaat 641-MED.

 Terug

Het Labo-Team

In het klinisch laboratorium zijn klinisch biologen, een wetenschappelijke medewerker, een hoofdlaborant, medisch laboratoriumtechnologen (laboranten), een secretaresse en onderhoudspersoneel werkzaam. In totaal gaat het om een 25-tal medewerkers. Voor de IT diensten kan het labo rekenen op de IT-dienst van het ziekenhuis en 1 externe informaticus specifiek voor het labopakket.

Klinisch biologen

De klinisch biologen zijn allen geconventioneerd en streven naar een efficiŽnt en patientgericht gebruik van de klinische biologie. Het team klinisch biologen waarborgt de kwaliteit van de uitgevoerde testen en staat ter beschikking voor diagnostisch en therapeutisch advies.

De ondersteuning die geboden wordt omvat de volgende facetten:

 • Pre-analytisch: advies betreffende staalafname, staaltransport, stabiliteit, Ö
 • Analytisch: advies van laboratoriumanalyse en beoogde pathologie
 • Post-analytisch: advies en interpretatie van de resultaten
 • Therapeutisch: antibiotica-advies, advies omtrent therapeutische drugmonitoring

Klik op ťťn van de namen voor detailinformatie over de betreffende klinisch bioloog.
Apr. P. Gabriels
Eindverantwoordelijke microbiologie
Eindverantwoordelijke LIS

Prof. Apr. D. Kieffer
Eindverantwoordelijke hematologie - immunohematologie
Eindverantwoordelijke kwaliteitscontrole
Eindverantwoordelijke hemostase


Dr. W. Maurissen
Laboratoriumdirecteur
Eindverantwoordelijke microbiologie
Eindverantwoordelijke auto-immuniteit
Eindverantwoordelijke spermadiagnostiek
Eindverantwoordelijke moleculaire diagnostiek

Apr. M. Verdonck
Eindverantwoordelijke chemie Ė toxicologie
Eindverantwoordelijke POCT
Eindverantwoordelijke kwaliteit

Wetenschappelijke medewerker

Dr. B. Pulinx: Verantwoordelijke kwaliteitssysteem

Diensthoofden

 • Laboratoriumdirecteur: Dr. Wim Maurissen
 • Hoofdlaborant: An Nijs

Terug

Raadpleging

Voor veneuze bloedafnames of het afgeven van stalen kan u terecht op de afnamedienst van het laboratorium zonder afspraak.

Voor stimulatietesten endocrinologie en testen ivm spermaonderzoek dient u een afspraak te maken. Dit kan op weekdagen tussen 8u en 18u.

Het laboratorium voert bloedafnames uit voor onderzoeken die elders worden uitgevoerd. We zorgen voor de correcte afname, eventuele voorbehandeling en versturing van de stalen.

Bij ieder bezoek dient u zich eerst aan te melden op de inschrijvingsbalie van het ziekenhuis voor registratie.

Wat moet u meebrengen voor de inschrijving?

 • uw identiteitskaart
 • de naam van uw huisarts
 • een verzekeringskaart of betalingsakkoord van een hospitalisatieverzekering (indien voor u van toepassing)
 • een betalingsverbintenis van een OCMW of een andere instantie die tussenkomt in de ziekenhuisfactuur (indien voor u van toepassing).

Veneuze bloedafnames

Voor veneuze bloedafnames of de afgifte van afnametubes kan u kan terecht op de afnamedienst van het laboratorium zonder afspraak. Voor stimulatietesten endocrinologie dient u een afspraak te maken. Dit kan op weekdagen tussen 8u en 18u.

Bloedafnames:

 • weekdagen: van 8u tot 20u, zater-, zon-, en feestdagen: van 9u tot 12u
 • Locatie: 1ste verdieping, blok D
 • Als u niet in het bezit bent van een inschrijving van het ziekenhuis, dient u ons een recente mutualiteitsklever te overhandigen

Sperma

In het klinisch labo wordt de kwaliteit van sperma onderzocht. In geval van fertiliteitsproblemen kan de gynaecoloog beslissen om over te gaan tot IUI (intra-uteriene inseminatie), waarbij zaadcellen rechtstreeks in de baarmoeder worden ingebracht. Bij deze procedure wordt het sperma eerst op het labo behandeld teneinde de meest kwalitatieve zaadcellen te kunnen inbrengen. Na een sterilisatie (vasectomie) moet het sperma onderzocht worden op de aanwezigheid van zaadcellen om te controleren of de ingreep is gelukt.

Vooraleer een staal af te nemen dient u zich eerst aan te melden op het secretariaat van het laboratorium. U brengt de aanvraag van de arts mee zodat we over de nodige administratieve gegevens beschikken. Na het maken van een afspraak krijgt u het juiste afnamemateriaal mee naar huis.

Het capacitatie laboratorium is als volgt georganiseerd:

organogramLabo.png

a. Fertiliteitsonderzoek

Kan gebeuren van maandag tot vrijdag tussen 8 uur en 12 uur.

Download de richtlijnen voor de afname en het transport van het spermastaal

 

b. Capacitatie

Voor de uiteindelijke inseminatie zal het staal voorbereid worden op de dag bepaald door de gynaecoloog tussen 8 en 12 uur (maandag tem zaterdag, niet op zondag). Hiervan wordt het labo minimum 24 uur op voorhand verwittigd.

Het gecapaciteerde staal wordt ter beschikking ongeveer anderhalf uur na afgifte. De gynaecoloog wordt verwittigd zodra het staal klaar is.

De afnameprocedure is net dezelfde als voor een fertiliteitsonderzoek. Het afnamemateriaal zal u overhandigd worden bij het maken van de afspraak.

Belangrijk is dat de man eerst een bloedonderzoek naar het opsporen van seksueel overdraagbare ziekten laat doen. Dit onderzoek vindt maximum 7 dagen voor inseminatie en dus niet op de dag van de inseminatie zelf plaats.

c. Controle na sterilisatie (vasectomie)

 • Kan gebeuren van maandag tot vrijdag tussen 8 uur en 17 uur
 • Breng het staal binnen het uur na afname naar het laboratorium
 • Noteer op het potje uw naam, geboortedatum, afnamedatum en -tijd.
 • Het staal wordt rechtstreeks op het laboratorium afgegeven samen met een door de arts ondertekende aanvraag.

Urine en 24-uurs urine

Urinestalen kunnen in het laboratorium afgegeven worden alle dagen van de week tussen 8 en 18 uur.
Als u voor onderzoek een urinestaal moet inleveren, moet u de urine opvangen in een speciaal hiervoor bestemd potje. U kunt deze potjes, op vertoon van uw aanvraagbon, afhalen bij de balie van het laboratorium. Het potje met urine moet ingeleverd worden aan de balie van het laboratorium.U heeft altijd de mogelijkheid om uw urine te collecteren binnen het lab.

Download de richtlijnen voor de afname van een urinestaal (vrouw)

Download de richtlijnen voor de afname van een urinestaal (man)

Download de richtlijnen voor de afname van een urinestaal (kleine kinderen)

Indien u voor onderzoek gedurende 24 uur urine moet verzamelen, moet u die urine verzamelen in speciaal hiervoor bestemde containers. U kunt deze containers, op vertoon van uw aanvraagbon, afhalen bij de balie van het laboratorium. De instructies voor het verzamelen van de urine zijn beschreven op deze containers en worden u verduidelijkt bij het afhalen. Inleveren van de gevulde containers gebeurt eveneens bij de balie van het laboratorium.

Download de richtlijnen voor de afname van een 24-uurs urineverzameling

Stoelgang

Download de richtlijnen voor de afname van een microbiologisch onderzoek

Download de richtlijnen voor het opzoeken van bloed in stoelgang

 Terug

Uitslag / Resultaat

Omwille van ethische en privacy redenen zal het labo geen resultaten bespreken en doorgeven aan de patiŽnt of familie. Hierbij wordt steeds naar de behandelende geneesheer verwezen. Hij/zij kan het resultaat schriftelijk, telefonisch of elektronisch ontvangen. U kunt het resultaat aan hem/haar opvragen.

Voor standaardonderzoek is het resultaat meestal binnen enkele uren beschikbaar, maar voor sommige onderzoeken duurt het enkele dagen tot enkele weken voordat de uitslag bekend is. Spoedonderzoeken worden op elk moment van de dag met voorrang uitgevoerd. We streven ernaar om in acute situaties de resultaten binnen het uur beschikbaar te stellen.

Resultaten van analyses die onmiddellijk de aandacht van de behandelende arts vragen worden telefonisch aan hem/haar gemeld.  

Terug

Contact

 

Postadres: Sint Trudo Ziekenhuis
Laboratorium Klinische Biologie
Diestersteenweg 100
3800 Sint Truiden
Telefoon: 011/ 69 92 50 (24/24 en 7/7)
Fax: 011/69 92 56
Mailadres: labo@stzh.be ( enkel voor niet dringende vragen, de mailbox wordt maar 1x/dag gecontroleerd)

 

De contactgegevens van de klinisch biologen kan u terugvinden onder het hoofdstuk Laboteam.

We streven ernaar om een hoge kwaliteit van dienstverlening te bieden aan patiŽnten en aanvragers. Bij klachten, opmerkingen of verbetersuggesties kan men terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis of rechtsreeks bij de kwaliteitsfunctionaris van het laboratorium. Elke klacht wordt geregistreerd, beoordeeld en behandeld.

Liggingsplan binnen het ziekenhuis U vindt het laboratorium op de eerste verdieping van blok D. (volg blok D (groen) Ė klinisch labo)

plaN_labo.jpgwachtzaal.JPG

Terug

Voor zorgverleners

Labogids

De labogids bevat een overzicht van de analyses die we aanbieden met informatie over klinische betekenis, afnamevoorwaarden, uitvoerfrekwentie, TAT, doorbellimieten, terugbetaling, en referentiewaarden.

Klik op deze link en open de labogids

Aanvragen

Als arts kan u bij het labo voor klinische biologie van het Sint-Trudo Ziekenhuis stalen laten analyseren. U kan hiervoor een papieren aanvraagformulier gebruiken. Daarop vult u minimaal deze gegevens in:

 • Identificatie van de patiŽnt: geslacht, geboortedatum, adres, contactgegevens en een unieke identificatie
 • Uw gegevens als arts: naam, Riziv-nummer, contactgegevens en handtekening
 • Soort primaire monster en anatomische locatie van de herkomst
 • Aangevraagde onderzoeken
 • Medisch relevante informatie over de patiŽnt en het verzoek
 • Datum en indien relevant tijdstip waarop de primaire monsters werden verzameld
 • Datum en tijdstip van de ontvangst van de monsters

Urgente aanvragen

Een beperkt aantal analyses worden urgent uitgevoerd. Als u een dringende analyse nodig hebt, kan u dat duidelijk aangeven op het aanvraagformulier.

Hebt u om dringende medische redenen ook andere analyses urgent nodig, dan kan dat na motivatie en in overleg met een klinisch bioloog van het labo.

Aanvullende onderzoeken

U kunt altijd aanvullende analyses vragen op stalen die al in het labo aanwezig zijn. Ook een klinisch bioloog kan een analyse toevoegen als dat aangewezen blijkt op basis van de resultaten of de klinische vraagstelling.

Voor aanvullende onderzoeken gelden onderstaande voorwaarden:

 • De bewaartermijn van het staal is niet overschreden.
 • Er is voldoende staal aanwezig.
 • De stabiliteit van de betreffende parameter laat het toe.

Facturatie

Het laboratorium voor klinische biologie past de derde-betalersregeling toe. Alle klinisch biologen zijn geaccrediteerd en geconventioneerd. Zij volgen de officiŽle tarieven en rekenen geen ereloonsupplementen aan de patiŽnt aan. Analyses die niet terugbetaald worden, zijn duidelijk aangegeven op onze aanvraagformulieren en in de labogids.

Pseudonomenclatuurnummers

Voor laboratoriumtesten waarvoor geen RIZIV-nomenclatuur bestaat en die de patiŽnt dus zelf moet betalen (pseudonomenclatuur) staat het bedrag dat hiervoor aangerekend wordt vermeld in de labogids bij de betrokken analyse.

Gelieve bij het aanvragen van de testen hiermee rekening te houden en uw patiŽnt goed in te lichten over de kost.

In samenspraak met de pseudonomenclatuurcommissie houden we de bedragen zo laag mogelijk: ofwel zijn dit de kosten die ons aangerekend worden door het extern uitvoerend laboratorium, ofwel de kosten van reagentia als we de test zelf uitvoeren. Handelingskosten en laborantentijd worden niet aangerekend. .

 Terug