Hoofdverpleegkundigen


Dialysecentrum:
Heelkundig dagcentrum/functiemetingen:
Inwendig en geriatrisch dagziekenhuis:
Mobiele equipe:
Operatiekwartier:
Radiologie:
Sterilisatie
Spoedgevallen:
Verpleegeenheid D2:
Verpleegeenheid I1:
Verpleegeenheid I2:
Verpleegeenheid D30
Verpleegeenheid F1:
Verpleegeenheid F2:
Verpleegeenheid F3:
Verpleegeenheid G1:
Verpleegeenheid G2:
Verpleegeenheid G30:
Verpleegeenheid H1:
Verpleegeenheid Z2:
Verpleegeenheid Z3:

Klinisch labo
Labo anatomopathologie
Fysische geneeskunde en revalidatie

 

Minnie Geraerts
Tamara Lefevre
Erika Cauberg
Sarah Brikť
Yannic Toelen
Guy Deelkens
Ruben Nuyttens
Geert Berden/Gert Plevoets
Lien Renkens
Nicky Hasevoets
Erna Vansimpsen
Kim Derieuw
Mieke Vanheers
Fabienne Engelbos
Sofie Vanwing
Sarah Brikť
Stefanie Haijen
Sofie Vreven/Greet Roels
Christine Cardinaels
Sander Ombelets
Chris Coart

An Nijs (diensthoofd)
Tina Pirens (hoofdlaborant/kwaliteitsfunctionaris)
Vanessa Vleugels (paramedisch diensthoofd)