Kwaliteitsbeleid

logo kwaliteitsbeleid

Het Sint-Trudo Ziekenhuis wil een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aanbieden met bijzondere aandacht voor patiŽntveiligheid. We nemen hierbij je noden en verwachtingen als patiŽnt als uitgangspunt.

Onze behandelingen en zorg zijn gebaseerd op Ďbest practiceí inzichten. Dit houdt in dat we werken volgens wetenschappelijk beargumenteerde methodes die hun effectiviteit bewezen hebben. Hierdoor zijn er minder problemen en minder onvoorziene complicaties en komen we tot betere eindresultaten.

Je mag rekenen op deskundige artsen en medewerkers die zich permanent bijscholen.

Door een persoonlijke benadering en een vriendelijke en respectvolle omgang willen we jou een aangenaam verblijf in ons ziekenhuis bezorgen.

 

Kwaliteitsverbetering

Wij blijven voortdurend onze zorg verbeteren door op een systematische, gestructureerde en transparante manier te werken aan verbeteringen in onze organisatiestructuur, onze processen en onze procedures. Via regelmatige interne audits (doorlichtingen), bevragingen bij patiŽnten en medewerkers, kwaliteitsmetingen en registratie van (bijna)-incidenten en de grondige analyse van de resultaten, wordt onze werking continu van nabij opgevolgd. Verbeterpunten en de daaruit volgende actieplannen worden met de betrokken diensten besproken. Regelmatig worden ook sensibiliseringscampagnes opgezet om bepaalde verbeteracties extra onder de aandacht van de medewerkers te brengen (bv. rond handhygiŽne, valpreventie, medicatieveiligheid ...).

Op basis van een risicoanalyse werden 5 grote domeinen geselecteerd waarin we als ziekenhuis willen verbeteren: medicatiebeheer, overdracht en communicatie tussen zorgverleners, het patiŽntendossier als werkinstrument, kwaliteit en beschikbaarheid van medewerkers, beschikbaarheid van artsen en patiŽntentevredenheid. Binnen elk van deze domeinen worden specifieke verbeteracties opgezet. Elke dienst werkt aan specifieke acties rond deze domeinen en de vooruitgang ervan wordt op regelmatige basis opgevolgd aan de hand van 'verbeterborden' op de afdelingen.

Ook als patiŽnt kan je je steentje bijdragen in het bewaken van je veiligheid. Meer informatie is beschikbaar onder patiŽntveiligheid.

 

Omgaan met (bijna-)incidenten

Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiŽnt heeft geleid, had kunnen leiden of nog zou kunnen leiden als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek.

Een bijna-incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die de patiŽnt net niet getroffen heeft doordat er nog tijdig een tussenkomst heeft plaatsgevonden zodat potentiŽle schade werd voorkomen.

In ons ziekenhuis worden (medische) incidenten of bijna-incidenten zorgvuldig opgevolgd om herhaling te vermijden. We beschikken over een intern meldsysteem waar alle medewerkers incidenten of bijna-incidenten waarbij de veiligheid van de patiŽnt in het gedrang kwam, kunnen melden.

 

Melden van (bijna) incidenten, klachten, suggesties

Ondanks alle inspanningen die wij leveren, kan het zijn dat er iets fout loopt tijdens je verblijf en behandeling in het ziekenhuis. Indien dit het geval is, kan je dit melden. Je ervaringen helpen immers om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bij een (bijna)-incident kan je zelf (of je familie, vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger) rechtstreeks contact opnemen met de betrokkene(n) of kan je je richten tot de dienst kwaliteit (kwaliteit@stzh.be).

Met klachten of andere opmerkingen i.v.m. de zorgverlening in het ziekenhuis kan je bij de ombudsdienst terecht. Een klacht is een uiting van ongenoegen of vraag naar informatie of verduidelijking van een patiŽnt (zijn familie, vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger) met betrekking tot de zorgverlening. Vragen, bezorgdheden, klachten, opmerkingen, reacties, conflicten, meningsverschillen en andere dilemma's vallen dus onder 'klachten'.

Bent je tevreden over de zorg die je in ons ziekenhuis ontving of heb je suggesties om de zorgkwaliteit en/of de patiŽntveiligheid te verbeteren, dan mag je ons dit uiteraard ook altijd laten weten. Je kan hiervoor een mailtje sturen naar kwaliteit@stzh.be. Ervaringen en waarderingen van patiŽnten vormen immers een belangrijk signaal en geven ons waardevolle feedback over de kwaliteit van de zorgverlening en de organisatie ervan. Daarom peilen wij ook regelmatig naar de ervaringen van onze patiŽnten aan de hand van een enquÍte. Sinds 2015 nemen we hiervoor deel aan de indicator 'patiŽntenervaringen' van het Vlaams Indicatoren Platform (VIP2) die de ervaring van de patiŽnten meet volgens criteria vastgelegd door het Vlaams PatiŽntenplatform (resultaten patiŽntentevredenheidsmetingen).