Oftalmologie

 
Naamdr. Karen Kaesmeer info
Afspraak011 32 18 20 of online via www.oogartskaes.be
RaadplegingEnkel op afspraak
 
Naamdr. Louis-Filip Liesenborghsmeer info
Afspraak011 69 42 70
RaadplegingOp afspraak + vrije consultatie
 
Naamdr. Myriam Stormsmeer info
Afspraak011 67 43 09
RaadplegingEnkel op afspraak