Geheugenkliniek

Geheugenstoornissen kunnen verschillende oorzaken hebben. Regelmatig komen ze voor als een normaal verouderingsverschijnsel, maar vaak zijn het ook de eerste symptomen van dementie.
Daarnaast gaan andere lichamelijke aandoeningen zoals depressie, infectieziekten, gedragsstoornissen ook regelmatig gepaard met geheugenstoornissen.
De laatste jaren heeft onderzoek aangetoond dat dementie of de ziekte van Alzheimer tijdelijk kan worden afgeremd door in een vroeg stadium in te grijpen met medicatie. Daarom is een vroegtijdige en goede diagnose van kapitaal belang voor de verdere behandeling en verzorging van de patiŽnt.

Personen die zich zorgen maken over een verminderd geheugen of die progressieve geheugenstoornissen ervaren, kunnen via de huisarts of geneesheer-specialist verwezen worden naar de geriater of de neuroloog voor een multidisciplinaire geheugenraadpleging.


sublinken_arrow.gif  Verloop geheugenraadpleging sublinken_arrow.gif  Team
sublinken_arrow.gif  Raadplegingen sublinken_arrow.gif  Contact

Praktisch verloop van de multidisciplinaire geheugenraadpleging

Een geheugenraadpleging bestaat minimaal uit 2 contacten:

Eerste raadpleging

  • De specialist ziet de patiŽnt op zijn consultatie. De patiŽnt wordt bij voorkeur vergezeld van zijn/haar partner of mantelverzorger.
  • Tijdens dit eerste gesprek vindt een uitgebreide anamnese plaats en wordt de patiŽnt klinisch-neurologisch onderzocht.
  • Daarna stelt de specialist een planning op van de onderzoeken die nodig zijn om tot een precieze  diagnose te komen. Meestal gaat dit om een bloedonderzoek, urineonderzoek, EKG, EEG, CT-schedel en cognitieve testen en eventueel verder specialistisch onderzoek.
De uitvoering van de onderzoeken
De onderzoeken kunnen ambulant gebeuren of bij bejaarden via het geriatrisch dagziekenhuis.

Multidisciplinair overleg

De neuroloog en de geriater bespreken gezamenlijk de onderzoeksresultaten van de patiŽnt.
Voor de patiŽnten opgenomen in het geriatrisch dagziekenhuis gebeurt dit in de namiddag.
Op basis van de resultaten wordt de diagnose gesteld en wordt, indien mogelijk, een passende behandeling opgestart. De patiŽnt en mantelverzorger worden hierover geÔnformeerd. De specialist brengt de huisarts via de ontslagbrief op de hoogte.

Een tweede raadpleging

  • De patiŽnt wordt na ongeveer 1 maand opnieuw op raadpleging gezien door de specialist.
  • Er wordt navraag gedaan omtrent eventuele bijwerkingen van de therapie. De dosis wordt eventueel aangepast.

Verdere begeleiding

Omdat geheugenstoornissen vaak een grote weerslag hebben op het dagelijks functioneren, wordt, naast de diagnosestelling, ook aandacht besteed aan de psychosociale begeleiding van de patiŽnt en zijn omgeving.
Hiervoor kan, indien nodig, een beroep gedaan worden op gespecialiseerde hulp (sociale dienst, expertisecentrum dementie Ö).

terug

Team

neurologen

geriaters

ergotherapeut

logopedist

terug

Contact

Voor verdere informatie en afspraken kan u zich wenden tot:

  • secretariaat neurologie, tel. 011 69 95 60
  • secretariaat geriatrie, tel. 011 69 96 00

terug