Heelkundig dagcentrum

In het heelkundig dagcentrum kunt u een ingreep ondergaan op ambulante wijze, dat betekent dat u de dag van de ingreep naar het ziekenhuis komt en nog diezelfde dag naar huis kan terugkeren. Het heelkundig dagcentrum bevindt zich op de 4de verdieping van blok G (gele kleur volgen).


sublinken_arrow.gif  Voorbereiding sublinken_arrow.gif  Verloop dagopname
sublinken_arrow.gif  Wat meebrengen? sublinken_arrow.gif  Terug naar huis
sublinken_arrow.gif  Ingrepen sublinken_arrow.gif  Team
sublinken_arrow.gif  Infobrochures


Voorbereiding

 • U komt nuchter naar het ziekenhuis. Dit betekent dat u vanaf de avond voor de ingreep (vanaf middernacht) niets meer mag eten of drinken, ook geen water. Tanden poetsen mag, roken niet.
 • U besteedt de nodige aandacht aan lichaamshygiëne: neem de ochtend van de ingreep nog een bad of douche.
 • U komt op tijd, zo niet zal men uw ingreep mogelijks moeten uitstellen. Hou rekening met de verkeersdrukte.
 • Verwijder alle make-up, nagellak, gelnagels, haarspelden, lenzen en piercings.
 • Ochtendmedicatie mag genomen worden met een klein slokje water (tenzij anders meegedeeld door uw arts).

Indien u ’s morgens ziek bent of koorts hebt, verwittig dan zo snel mogelijk het heelkundig dagcentrum op het nummer 011 69 98 90, dit om uw opname eventueel te annuleren en/of te verzetten.

terug

Verloop dagopname

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan bij de onthaalbalie van het ziekenhuis, waar u zich laat inschrijven. Na inschrijving gaat u naar het heelkundig dagcentrum waar een verpleegkundige u opvangt. Om uw opname vlot te laten verlopen, bellen wij u de dag voor uw opname in de late namiddag op om het exact uur van opname door te geven.

Voor de ingreep zelf wordt u naar het operatiekwartier gebracht. Daar zal u eerst verder worden voorbereid: u krijgt een muts opgezet en wellicht zal u ook een infuus krijgen. De anesthesist wacht u op in de operatiezaal, waar u verdoofd en geopereerd zal worden.

Na de ingreep verblijft u nog een tijdje in de ontwaakzaal. Hoe lang u daar blijft, is moeilijk op voorhand in te schatten en hangt af van de aard van de ingreep en het type van verdoving dat hiervoor nodig is. U krijgt hier meer informatie over eten en drinken, pijnmedicatie enz.

Heelkundig dagcentrum

terug

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart
 • documenten voor de hospitalisatieverzekering (bv. Medicard …)
 • alle medicatie die u normaal thuis neemt
 • gemakkelijk zittende kledij
 • eventueel wat literatuur, mp3 …

terug

Terug naar huis

U mag naar huis wanneer de chirurg en de anesthesist hiervoor hun toestemming gegeven hebben. U krijgt richtlijnen mee voor uw verdere behandeling evenals een brief, gericht aan uw huisarts.

U mag in geen geval alleen naar huis vertrekken! Zorg voor vervoer of voor een begeleider die u naar huis brengt.

Gedurende de eerste 24 uur na de operatie moet er ook steeds een volwassene in uw buurt blijven die bij eventuele problemen de nodige hulp kan inroepen.

Indien u thuis problemen heeft, contacteert u uw huisarts of belt u naar het ziekenhuis (dienst spoedgevallen) op het nummer 011 69 93 33. Indien u vragen heeft over uw thuissituatie na de ingreep, kunt u – indien u dat wenst – contact opnemen met de sociale dienst van ons ziekenhuis op het nummer 011 69 91 40 (bereikbaar iedere werkdag tijdens de kantooruren). De dag na de ingreep zal een verpleegkundige van het heelkundig dagcentrum u contacteren om te vragen hoe het gaat en of alles vlot is verlopen.

terug

Ingrepen

In het heelkundig dagziekenhuis vinden jaarlijks zo’n 7 000 ingrepen plaats. Dankzij het just-in-time management zijn de wachttijden minimaal. 35 % van de patiënten verlaat het heelkundig dagcentrum zelfs minder dan 1 uur na de ingreep.

De meest voorkomende ingrepen zijn:

 • orthopedie: kijkoperaties aan schouder, knie, elleboog of pols; kleine heelkundige ingrepen onder lokale verdoving aan handen of voeten (bv. verwijderen van cystes, rechtzetten van een teen …)
 • oogheelkunde: cataractoperaties, lensimplantatie, ooglidcorrectie, openmaken traankanaaltjes …
 • gynaecologie: curettages, laparoscopies ...
 • algemene heelkunde: plaatsen poortkatheter, verwijderen lipomen, kleine anale ingrepen ...
 • kaakheelkunde: trekken van wijsheidstanden ...
 • urologie: cystoscopie, sterilisatie onder narcose ...
 • vaatheelkunde: varicectomie ...

terug

Team

Het team van het heelkundig dagcentrum bestaat uit:

terug

Infobrochures

terug