Valkliniek

Valincidenten vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid en gaan gepaard met hoge kosten voor de gezondheidszorg. Ongeveer 30 % van de mensen ouder dan 65 jaar valt jaarlijks eenmaal. Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal valincidenten toe.
De directe letsels van een val zijn botfracturen, weke delen letsels en cerebrale aandoeningen. Daarbij komen nog de psychologische gevolgen van een val, waarbij de angst voor een volgende val de zelfredzaamheid kan ondermijnen.
Beide aspecten kunnen het zelfstandig functioneren in de thuissituatie in het gedrang brengen zodat een beroep moet gedaan worden op mantelzorg.

De valkliniek richt zich op patiŽnten met:
 • gang- en/of evenwichtsstoornissen
 • recidiverend vallen

sublinken_arrow.gif  Verloop valscreening sublinken_arrow.gif  Team
sublinken_arrow.gif  Contact sublinken_arrow.gif  Informatiefolders

Praktisch verloop valscreening

De patiŽnt wordt in het geriatrisch dagziekenhuis gescreend door een multidisciplinair team. Volgende onderdelen komen aan bod:

 • een medische evaluatie door de internist-geriater, vooral gericht op de mogelijke oorzaak van de val. Bij de anamnese zijn volgende elementen van belang:
  • de voorgeschiedenis
  • de omstandigheden van de val
  • de symptomen die voorafgingen aan de val
  • de medicatie
 • een verpleegkundige evaluatie, vooral gericht op het opsporen van risicofactoren bij het vallen. De belangrijkste zijn:
  • visusstoornissen
  • urine-incontinentie
  • orthostatische hypotensie
  • voedingstoestand
 • een evaluatie door de ergotherapeut, gericht op risicofactoren die te maken hebben met het gedrag en de woon- en leefomgeving:
  • activiteiten van het dagelijks leven
  • cognitieve stoornissen
  • depressieve symptomen
  • valangst
  • externe risicofactoren
 • een evaluatie door de kinesist, gericht op het opsporen van mobiliteits- en evenwichtsstoornissen.
 • Multifactorieel interventieprogramma
  • Tijdens een gezamenlijke nabespreking wordt een plan van verdere aanpak opgesteld rekening houdend met de oorzaken van het vallen en de risicofactoren voor een nieuwe val.
  • Soms moet er verder aanvullend onderzoek verricht worden om tot een duidelijke diagnose te komen. In andere gevallen kan gekeken worden of behandeling van de oorzaak van de val mogelijk is en welke preventieve interventies eventueel zinvol zijn.
  • De geriater richt hierover zijn advies aan de huisarts.
  • De patiŽnt krijgt persoonlijk een aantal raadgevingen en tips mee om verder vallen te voorkomen.

De valscreening vindt plaats op dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 16 uur.

terug

 

Het multidisciplinaire team

Internist-geriaters

Ergotherapeuten

Kinesitherapeuten

Verpleegkundigen

terug

Contact

Voor afspraken en bijkomende informatie kan je je wenden tot het secretariaat geriatrie op het telefoonnummer 011 69 96 00.
De valscreening vindt plaats op dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 16 uur.

terug

 

Informatiefolder

terug