Opvoedingsondersteuning

 • http://www.opvoedingstelefoon.be/
  De opvoedingslijn is er voor vaders, moeders, grootouders, stiefouders, gescheiden ouders, opvoeders, die behoefte hebben aan een gesprekspartner die luistert, ondersteunt, informeert en adviseert. De opvoedingslijn is bereikbaar op telefoonnummer 078 15 00 10 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur. Donderdag ook van 19 tot 21 uur.

 • http://www.opvoedingswinkelhaspengouw.be/
  Bij de opvoedingswinkel Haspengouw kan iedereen die betrokken is bij het opvoeden van kinderen terecht voor vragen over opvoeding en ontwikkeling.

 • www.ond.vlaanderen.be/clb
  Op de site van het Vlaams ministerie voor onderwijs en vorming vind je alle informatie over de werking, afdelingen, begeleidingsaanbod Ö van de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB).

 • http://www.stichtinglezen.be/
  Stichting Lezen werkt aan een betere leescultuur in Vlaanderen. Daartoe organiseren zij leesbevorderingcampagnes en projecten voor alle leeftijden. Op deze site lees je meer over het project Boekbaby's voor 0-3 jarigen, dat ouders samen met hun kleine kinderen laat genieten van boeken.

 • http://www.jeugdhulp.vlaanderen.be/
  Integrale Jeugdhulp (afgekort IJH) wil de jeugdhulp die vandaag in Vlaanderen beschikbaar is optimaliseren. Dat gebeurt door het jeugdhulpbeleid instrumenten aan te reiken die samenwerking en afstemming tussen de verschillende jeugdhulpsectoren stimuleren en vergemakkelijken.