Pleegzorg en adoptie

 • http://www.pleegzorgvlaanderen.be/
  Pleegzorg Vlaanderen is de koepelorganisatie van diensten voor pleegzorg. Als promotor van pleegzorg zijn ze verantwoordelijk voor de jaarlijkse Week van de pleegzorg, het viermaandelijks tijdschrift Onder Dak en het Documentatiecentrum.

 • http://www.pleegzorglimburg.be/
  Pleegzorg Limburg is verantwoordelijk voor de organisatie van pleegzorg in Limburg. Ze staan in voor de zoektocht naar en begeleiding van kandidaat pleegouders en vrijwilligers.

 • http://www.pleegzorgvlaamsbrabantenbrussel.be/
  Pleegzorg Limburg is verantwoordelijk voor de organisatie van pleegzorg in Vlaams-Brabant.

 • http://www.kindengezin.be/adoptie/
  Op de website van Kind & Gezin kan je alle informatie vinden over binnen- en buitenlandse adoptie, evenals alle contactgegevens van adoptiediensten voor binnen- en buitenlandse adoptie. Zowel kandidaat-adoptieouders als afstandsmoeders kunnen er terecht met al hun vragen.

 • Vereniging voor Kind en Adoptiegezin (VAG)
  VAG is een belangenvereniging voor adoptiegezinnen en beschikt over provinciale afdelingen die elk in eigen regio vormings- en informatieavonden organiseren rond allerhande adoptiethemaís. VAG beschikt eveneens over een groep vrijwillige adoptiegezinnen die zich ter beschikking stellen als contactgezin. Met deze gezinnen kan je vrijblijvend contact opnemen. Ook voor boeken over adoptie kan je hier terecht.

 • Steunpunt Nazorg Adoptie
  Het steunpunt Nazorg Adoptie fungeert als een aanspreekpunt voor de 3 partijen in adoptie (adoptieouders, adoptiekind, geboorteouders). Ze bieden een sociale kaart met hulpverleners die deskundig zijn op het vlak van adoptie, lessen over adoptie om hulpverleners adoptiealert te maken, een adoptiecoach, gespecialiseerde hulp en nog veel meer.

 • http://www.geadopteerd.be/
  Via deze website wil het Steunpunt Nazorg Adoptie de vele geadopteerden in Vlaanderen een waardevol platform bieden en de stem van de geadopteerden laten horen in de sector en bij de verschillende overheden.