26 september 2013

Artsenkorps uitgebreid

Artsenkorps uitgebreid  Artsenkorps uitgebreid  Artsenkorps uitgebreid  

De medische staf van het Sint-Trudo Ziekenhuis wordt op 1 oktober 2013 uitgebreid met dr. Tine Breban (neuroloog), dr. Wim Maurissen (klinisch bioloog) en dr. Sophie Neven (endocrinoloog).

Dr. Tine Breban

Dr. Tine Breban studeerde geneeskunde aan het Limburgs Universitair Centrum in Diepenbeek en aan de Katholieke Universiteit Leuven waar zij in juni 2008 met de grootste onderscheiding promoveerde als arts. Zij genoot haar opleiding tot neuroloog in het UZ Leuven en het ZOL in Genk.

Op 1 oktober 2013 start dr. Breban als vast staflid in het Sint-Trudo Ziekenhuis. Zij maakt deel uit van de associatie neurologie - fysische geneeskunde - revalidatie en zal zowel in het Sint-Trudo Ziekenhuis als in het AZ?Vesalius in Tongeren werkzaam zijn. Haar interesse gaat vooral uit naar neurodegeneratieve aandoeningen en bewegingsstoornissen.

Afspraken kunnen gemaakt worden via het secretariaat neurologie, fysische geneeskunde en revalidatie op het nummer
011 69 95 60.

dr. Wim Maurissen

Na een licentie in de biochemie (2001) aan de Katholieke Universiteit Leuven studeerde dr. Wim Maurissen geneeskunde aan het Limburgs Universitair Centrum te Diepenbeek en de Katholieke Universiteit Leuven waar hij in juni 2007 met onderscheiding promoveerde als arts. Hij genoot zijn opleiding in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk en de Universitaire Ziekenhuizen te Leuven. Tijdens zijn opleiding deed hij één jaar klinische ervaring op als assistent inwendige geneeskunde in het Jessa Ziekenhuis. Sinds februari 2013 deed hij een residentschap in het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Dr. Maurissen maakt vanaf 1 oktober 2013 als vast staflid deel uit van de associatie klinisch biologen van het Sint-Trudo Ziekenhuis. Hij zal actief zijn in de verschillende takken van de klinische biologie met de nadruk op de microbiologie.

dr. Sophie Neven

Dr. Sophie Neven studeerde geneeskunde aan het Limburgs Universitair Centrum te Diepenbeek en aan de Katholieke Universiteit Leuven waar zij in juni 2007 met grote onderscheiding promoveerde als arts. Zij genoot haar opleiding tot endocrinoloog in het UZ Leuven en het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

Vanaf 1 oktober 2013 zal dr. Neven als vast staflid werkzaam zijn in het Sint-Trudo Ziekenhuis. Samen met prof. dr. Mertens zal zij de diabeteszorg en algemene endocrinologie er verder uitbouwen.

Afspraken kunnen gemaakt worden via het secretariaat endocrinologie op het nummer 011 69 95 96.