20 november 2013

Sint-Trudo Ziekenhuis opent bijkomende afdeling acute geriatrie

Op 1 december opent het Sint-Trudo Ziekenhuis een bijkomende afdeling acute geriatrie. Hiermee stijgt het aantal geriatrische bedden finaal van 48 naar 72, verspreid over drie verpleegafdelingen. Het Sint-Trudo Ziekenhuis komt hiermee tegemoet aan de toenemende zorgvraag van het groeiend aantal geriatrische patiënten in onze regio.

Prognoses rond de demografische evolutie van de bevolking in Sint-Truiden en omliggende gemeenten tonen aan dat de oudere populatie in de toekomst blijft stijgen. In de volgende vijftien jaar zal het aantal mensen tussen 65 en 74 jaar groeien met 36 %. Bij de 75-plussers wordt tegen 2028 een stijging verwacht met 33 %. Ook in het Sint-Trudo Ziekenhuis is deze vergrijzing duidelijk voelbaar. Van 2009 tot 2012 steeg het aantal opgenomen patiënten van 75 tot 84 jaar met 4 %, het aantal hoogbejaarden (+85 jaar) nam zelfs toe met 26 %.

Met de verhoging van het aantal geriatrische bedden wil het Sint-Trudo Ziekenhuis dan ook aan deze oudere bevolkingsgroep aangepaste zorg kunnen verlenen binnen het geriatrisch zorgprogramma. De afgelopen jaren barstten de twee bestaande geriatrische afdelingen immers meermaals uit hun voegen en dienden geriatrische patiënten noodgedwongen ook op andere afdelingen te worden ondergebracht. Vanaf 1 december wordt daarom een derde afdeling acute geriatrie geopend op de 2de verdieping van de nieuwste vleugel blok I. In eerste fase wordt gestart met 12 bedden. In 2014 kan de afdeling verder uitgebouwd worden naar een maximale bezetting van 24 bedden. Met deze bijkomende afdeling gaat het aantal geriatrische bedden op 1 december van 48 naar 60, en finaal (bij maximale bezetting) naar 72 bedden.

De nieuwe afdeling betekent bovendien extra tewerkstelling. De bestaffing bestaat deels uit medewerkers die intern verschuiven en deels uit medewerkers die nieuw werden aangeworven. De drie geriatrische afdelingen zullen nauw met elkaar samenwerken via een verregaande integratie van medewerkers en middelen.