10 februari 2014

Innovatief woonzorgproject campus Sint-Anna krijgt vorm

Innovatief woonzorgproject campus Sint-Anna krijgt vorm 

Vandaag maakt minister Jo Vandeurzen tijdens het colloquium 'Zorg in het huis in de straat' de ontwerpteams van de vijf Pilootprojecten Zorg bekend. Voor het innovatieve woonzorgproject dat zal worden gerealiseerd op de oude ziekenhuissite van campus Sint-Anna werd het ontwerpteam TV NU – Arte-Stabo geselecteerd. De raad van bestuur van het Sint-Trudo Ziekenhuis heeft buiten het ziekenhuis een nieuwe vzw opgericht om dit project te leiden.

Eén van de voornaamste ambities van het Sint-Trudo Ziekenhuis is het tot stand brengen van een 'Zorgstad Sint-Truiden' waarbij zorg in heel de stad geïntegreerd wordt. "Onzichtbare zorg is ook onze missie", verduidelijkt prof. dr. Bernard Himpens, hoofdgeneesheer van het Sint-Trudo Ziekenhuis. "We willen zorg aanbieden in een natuurlijke omgeving, d.w.z. daar waar de mensen wonen. Wonen en zorg moeten innig met elkaar verweven worden. Dat vraagt om een gediversifieerd zorgaanbod". In die optiek diende het ziekenhuis in november 2012 een projectvoorstel rond campus Sint-Anna in bij Pilootprojecten Zorg. In maart 2013 werd dit samen met vier andere projecten geselecteerd.

Het woonzorgproject wil op deze locatie midden in de stad een site realiseren waar levenslang wonen en verschillende vormen van zorg naadloos in elkaar en in de stad overgaan. Naast de traditionele zorg zal er voldoende aandacht zijn voor de schakelfuncties met het accent op wonen, eerder dan op zorg. Ook het mengen van zorgwonen met private woonontwikkeling behoort tot de opties.

Het ontwerpvoorstel van het geselecteerde ontwerpteam TV NU – Arte Stabo is erin geslaagd om op deze site, zo'n 1,3 hectare groot, deze naadloze integratie van wonen en zorg te realiseren. De ganse site (nu nog ommuurd) zal worden ontsloten en doorwaadbaar gemaakt. Dit is nodig om voldoende activiteit en leven te brengen op de plek waar in verhouding toch meer ouderen zullen wonen dan elders in de stad.

TV NU – Arte Stabo zal op basis van dit ontwerpvoorstel tegen augustus 2014 een masterplan ontwikkelen waarbij maximaal gestreefd wordt naar een verweving van wonen en zorg. Binnen de site zullen verschillende vormen van wonen, woonzorg en zorg worden gecombineerd. De grens tussen 'de stad' en 'de zorgsite' dient hierbij volledig te verdwijnen. Het masterplan moet deze ambitie op vlak van ruimtelijke inpassing, architectuur, publieke ruimte, … vorm geven. De inplanting en hoogte van de verschillende blokken zoals voorzien in het ontwerpvoorstel en de fasering van de verschillende deelprojecten worden pas definitief van zodra het masterplan is goedgekeurd en hangen ook samen met een mogelijke wijziging van het RUP.

Een tweede stap is de gefaseerde uitvoering van de verschillende projecten die in het masterplan worden gedefinieerd. Om dit project te leiden heeft de raad van bestuur van het Sint-Trudo Ziekenhuis buiten het ziekenhuis een aparte vzw 'Site Sint-Anna' opgericht.

Foto: mogelijk inplantingsscenario site Sint-Anna

Meer info:
http://www.vlaamsbouwmeester.be/thema%27s/zorg/pilootprojecten/sint-truiden.aspx
http://www.vlaamsbouwmeester.be/thema%27s/zorg/programma_colloquium.aspx