07 augustus 2014

Nieuwe neuroloog

Nieuwe neuroloog 

Dr. Jo Goyens, neuroloog, maakt sinds 7 juli 2014 deel uit van het artsenkorps van het Sint-Trudo Ziekenhuis.

Dr. Jo Goyens studeerde geneeskunde aan het Limburgs Universitair Centrum in Diepenbeek en aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij in 2006 met grote onderscheiding promoveerde als arts. Hij genoot zijn opleiding tot neuroloog in AZ Groeninge te Kortrijk en UZ Gasthuisberg. Daarna was hij enkele jaren werkzaam in AZ Sint-Jozef in Malle. Hij is tevens consulent klinische neurofysiologie in UZ Gasthuisberg.

Op 7 juli 2014 startte dr. Goyens als vast staflid in het Sint-Trudo Ziekenhuis waar hij deel uitmaakt van de associatie neurologie - fysische geneeskunde - revalidatie. Zijn interesse gaat vooral uit naar klinische neurofysiologie, neurologie van het perifere zenuwstelsel en neuroinflammatoire aandoeningen.

Afspraken kunnen gemaakt worden via het secretariaat neurologie, fysische geneeskunde en revalidatie op het nummer
011 69 95 60.