13 november 2014

Wereld Diabetes Dag: laat uw risico op diabetes testen in het Sint-Trudo Ziekenhuis

Wereld Diabetes Dag: laat uw risico op diabetes testen in het Sint-Trudo Ziekenhuis Wereld Diabetes Dag: laat uw risico op diabetes testen in het Sint-Trudo Ziekenhuis Wereld Diabetes Dag: laat uw risico op diabetes testen in het Sint-Trudo Ziekenhuis 

In het kader van de Wereld Diabetes Dag kunnen bezoekers op vrijdag 14 november van 9.00 tot 16.00 uur in de hal van het ziekenhuis laten testen of ze risico lopen op diabetes. Deze sensibiliseringsactie wordt georganiseerd door het diabetesteam van het Sint-Trudo Ziekenhuis in samenwerking met de Diabetes Liga.

"In België krijgt zowat elke 10 minuten iemand de diagnose van diabetes, of 1 op 12 Belgen heeft diabetes. Bovendien wordt nog een verdere toename verwacht vooral van type 2 diabetes (vroeger ook wel 'ouderdomsdiabetes' genoemd), wat de meest voorkomende vorm is. Type 2 diabetes wordt gelinkt aan overgewicht en aan onze Westerse levensstijl", vertelt dr. Sophie Neven, endocrinoloog in het Sint-Trudo Ziekenhuis. "Bovendien weet naar schatting 1 op 3 mensen met diabetes niet dat hij of zij de aandoening heeft en wordt er dus ook niet voor behandeld", vult Denise Hendrix-Vanmuysen, voorzitster van de lokale Diabetes Liga aan. "Wereld Diabetes Dag leek ons dan ook het ideale moment om de handen in elkaar te slaan en een sensibiliseringsactie rond diabetes op poten te zetten".

Tijdens de Wereld Diabetes Dag nodigen we de bezoekers uit om op de infostand een diabetes-risicotest in te vullen. Indien uit de risicoscore blijkt dat er een verhoogd risico op diabetes is, wordt de bezoeker doorverwezen naar zijn/haar huisarts voor een aanvullende bloedname en een eventuele doorverwijzing naar het Huis voor Chronische Zorg waar de patiënt leefstijlprogramma op maat kan volgen, ontwikkeld in het kader van het HALT2Diabetes-project. Deelnemers leren er hoe ze door middel van aanpassingen van hun levensstijl het risico op type 2 diabetes kunnen terugdringen. Meer dan 50 % van de personen die een verhoogd risico lopen, kunnen immers een evolutie naar type 2 diabetes voorkomen door gezonder te leven.

Ook ter plaatse zullen de bezoekers al heel wat tips krijgen rond een gezonde levensstijl met aandacht voor gezonde voeding en voldoende beweging. Met een lekker stuk Haspengouws fruit willen we hen alvast een duwtje in de goeie richting geven.

Het project HALT2Diabetes is een initiatief van de Diabetes Liga en wordt uitgevoerd met de steun van de Vlaamse overheid. Het is een project van de eerstelijnsgezondheidszorg waarbij hoogrisicopersonen voor type 2 diabetes mellitus worden opgespoord. Het Huis voor Chronische Zorg, het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Sint-Truiden, Borgloon en omgeving, de Huisartsenkring Sint-Truiden en omgeving, de Huisartsenkring Kanton Borgloon en de Haspengouwse gemeenten verlenen hun volledige medewerking aan HALT2Diabetes.

Meer info: www.diabetes.be - www.HALT2Diabetes.be - www.huisvoorchronischezorg.be