12 december 2014

Nationale stakingsdag 15 december

Het Sint-Trudo Ziekenhuis heeft alles in het werk gesteld om de gevolgen van syndicale acties op de normale werking van het ziekenhuis te beperken. De zorgverlening op de verpleegafdelingen wordt gegarandeerd en geplande raadplegingen en opnames kunnen doorgaan zoals voorzien. Uiteraard zal u ook in urgente situaties verder geholpen worden.

Ten gevolge van de nationale stakingsdag kan u ook hinder ondervinden bij het bereiken van het ziekenhuis. Wij raden u daarom aan om tijdig te vertrekken zodat u uw afspraak kunt nakomen.
Mocht dit door omstandigheden toch niet lukken, vragen we om telefonisch even te verwittigen (secretariaat behandelende arts of via het algemeen nummer van het ziekenhuis, 011 69 91 11).