03 juli 2003

Sint-Annaziekenhuis wordt daghospitaal

De voormalige kraamkliniek van de campus Sint-Anna op Stenaertberg wordt gedeeltelijk verbouwd. Op 1 januari 2004 kunnen zo'n dertig patiënten er terecht voor daghospitalisatie.

Het Sint-Trudoziekenhuis centraliseert in de toekomst alle diensten in de nieuwbouw aan de Diestersteenweg. De kraamkliniek die op de campus Sint-Anna was gehuisvest, verhuisde al naar de nieuwbouw. Ook de RVT-afdeling op die campus is ontruimd.

Het ziekenhuis verbouwt de kraamkliniek tot daghospitaal. Daarin komen aparte kamers, boxen en rust- en herstelplaatsen voor patiënten die voor een kleinere chirurgische ingreep maar één dag in het ziekenhuis verblijven. "De ziekenhuisopnames worden voortdurend ingekort. In het daghospitaal willen we dagchirurgie volgens een nieuw concept aanbieden. De patiënten worden er in een huiselijk kader opgevangen en ze moeten hun zelfstandigheid kunnen behouden. Er worden vaste afspraken gemaakt en nauw samengewerkt met de huisartsen. De timing is erop gericht zo vlug mogelijk naar huis terug te keren.

Op de campus Sint-Anna beschikken we nog over de nodige apparatuur en infrastructuur om kleine chirurgische ingrepen uit te voeren", aldus Nicole Van Hoof, directrice verpleging.

Bron: Het Nieuwsblad