12 november 2015

Onderzoek WIV ziekenhuishygiëne: cijfers verouderd - handhygiëne bij recentere controle 100 % in orde

Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) heeft voor het eerst de cijfers bekendgemaakt van een onderzoek naar de ziekenhuishygiëne bij de Belgische ziekenhuizen. In de media verschenen hierover vandaag enkele artikels. De scores voor ons ziekenhuis zijn niet goed maar dienen toch genuanceerd te worden.

De cijfers van dit onderzoek gaan over het beleid op het vlak van ziekenhuishygiëne en de acties die hierrond genomen zijn (niet over kwaliteit). Bovendien gaat het hier over verouderde cijfers van 2013. Daarenboven werden deze cijfers – die door de ziekenhuizen zelf ter beschikking werden gesteld - niet gevalideerd en werden deze door het WIV of door een andere externe organisatie op geen enkele manier gecontroleerd.

De resultaten uit dit onderzoek geven dan ook geen correct beeld over de praktijk van vandaag op het vlak van ziekenhuishygiëne. Als we de indicatoren uit het onderzoek vandaag opnieuw scoren, halen we 27 op 33 punten, wat een beduidend beter resultaat is.

Sinds 2013 heeft ons ziekenhuis immers een grote inhaalbeweging gemaakt op het vlak van ziekenhuishygiëne. In oktober 2013 startte een nieuwe arts-ziekenhuishygiënist en in maart 2015 een verpleegkundig ziekenhuishygiënist waardoor het beleid werd geoptimaliseerd: bv. meer opleidingen, referentieverpleegkundigen op de afdelingen, langetermijnactieplan, meer metingen en betere opvolging van de resultaten. Daarnaast werken we sinds maart 2014 aan een ziekenhuisbrede JCI-accreditering waarin kwaliteit en infectiepreventie centraal staan.

De dienst ziekenhuishygiëne evalueert momenteel dagelijks, wekelijks, maandelijks indicatoren om te zien waar we nog kunnen bijsturen.

Naast interne metingen verlenen we onze medewerking ook aan externe audits en publiceren we onze resultaten op de website www.zorgkwaliteit.be. Bij de laatste meting rond handhygiëne, uitgevoerd door ICURO-VIP2 haalden we een score van 87 %. En bij de audit rond het internistisch zorgtraject door de Zorginspectie van vorige woensdag waren alle medewerkers die qua handhygiëne werden gecontroleerd 100 % in orde.