17 juni 2016

STVV-spelers leggen testen af in Sint-Trudo Ziekenhuis

STVV-spelers leggen testen af in Sint-Trudo Ziekenhuis STVV-spelers leggen testen af in Sint-Trudo Ziekenhuis STVV-spelers leggen testen af in Sint-Trudo Ziekenhuis 

In het kader van de samenwerking tussen STVV en het Sint-Trudo Ziekenhuis worden alle STVV-spelers vandaag en volgende week dinsdag gescreend in het revalidatiecentrum. De screening verloopt onder leiding van dr. Sam Hendrix, revalidatiearts.

De screening is een eerste stap in de samenwerking tussen STVV en het Sint-Trudo Ziekenhuis en bestaat uit 3 onderdelen: krachttesten op de Biodex, functionele testen en een algemeen medisch nazicht.

"Bedoeling van deze testen is om voor elke speler een risicoprofiel op te maken waarbij eventuele zwakke plekken in kaart worden gebracht", verduidelijkt dr. Sam Hendrix. "Om blessures zo goed mogelijk te voorkomen, krijgen de spelers een aangepast oefenprogramma op basis van de resultaten van deze testen".

Met de krachttesten op de Biodex wordt de kracht van de spieren rondom de knie getest. Doelmannen krijgen nog een extra test voor de schouderspieren. De functionele testen worden begeleid door een kinesitherapeut. Deze test de spelers uitgebreid op vlak van stabiliteit en balans, flexibiliteit en de functie van de grote spierketens. Op basis hiervan wordt een risicoprofiel opgemaakt.

Bij blessures tijdens het voetbalseizoen zullen de STVV-spelers in het revalidatiecentrum een aangepast revalidatieprogramma doorlopen. Ze worden hierbij behandeld en opgevolgd door dr. Sam Hendrix (revalidatiearts) en dr. Peter Bollars (orthopedist).

De diensten orthopedie en revalidatie van het Sint-Trudo Ziekenhuis zijn ook gestart met een sportraadpleging, specifiek bedoeld voor alle (amateur)sporters en voor de jeugdige sporters.