28 oktober 2016

Facturen augustus 2016 - let op met dubbele betaling

Er heeft bij de verzending van de facturen van september een fout bij de verwerking plaats gevonden, waardoor u mogelijks de factuur van de maand augustus een tweede maal zou kunnen ontvangen.

In dit geval zullen wij zelf de nodige stappen ondernemen om deze vergissing recht te zetten. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. De tweede (identieke) factuur (ook met vervaldatum 26-10-2016), moet u uiteraard niet betalen. Indien u deze ondertussen toch reeds betaald zou hebben, ontvangt u spoedig, automatisch een teruggave middels storting op uw rekening.

Het eventueel meegestuurde verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp (model D) mag u uiteraard niet meer aanbieden aan uw ziekenfonds.

Wij verontschuldigen ons voor de verwarring die hierdoor ontstaan is en danken u voor uw begrip en voor uw vertrouwen in ons ziekenhuis.

Met oprechte hoogachting,

Koen De Coninck

Financieel administratief directeur