13 februari 2017

Sint-Trudo Ziekenhuis schenkt 2.322 euro aan het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO)

Sint-Trudo Ziekenhuis schenkt 2.322 euro aan het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) 

In december organiseerden het Geriatrisch Support Team en de pastorale dienst van het Sint-Trudo Ziekenhuis een speciale kerstactie waarbij originele kerstkaarten werden verkocht ten voordele van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO). De kerstkaarten waren het resultaat van een originele kerstfotoshoot met 75+ (ex)-patiënten in de hoofdrol. Tijdens het symposium 'ouderenmis(be)handeling' op 9 februari werd een cheque van 2.322 euro officieel overhandigd aan VLOCO. De organisatie zal dit geld gebruiken voor het opzetten van sensibiliseringsacties rond ouderenmis(be)handeling in de privésfeer teneinde deze problematiek bespreekbaar te maken.

Door de vergrijzing van de bevolking, besparingen in de gezondheidzorg en de verhaasting van de maatschappij zullen zorgverleners meer en meer te maken krijgen met ouderenmis(be)handeling. Dit thema ligt erg gevoelig en het taboe errond is nog groot.
Om dit thema bespreekbaar te maken en handvaten aan te reiken om hier op een professionele manier mee om te gaan, organiseerde het Geriatrisch Support Team van het Sint-Trudo Ziekenhuis op 9 februari een symposium rond ouderenmis(be)handeling in de Keizerszaal in Sint-Truiden.

Het thema werd vanuit verschillende invalshoeken belicht door gastsprekers van het VLOCO (Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling), het CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg), het CAW (Centrum algemeen welzijnswerk) en dr. Sven Martens, geriater in het Sint-Trudo Ziekenhuis. Het symposium werd bijgewoond door 85 aanwezigen waaronder verpleegkundigen, paramedici, psychologen, maatschappelijk werkers, huisartsen en gerontologen. Via infostanden, o.a. van Aditi en Listel, werd het thema en de acties die hierrond gebeuren nog extra gekaderd.

Hoogtepunt van de avond was de officiële overhandiging van een cheque ter waarde van 2.322 euro, een bedrag dat het geriatrisch support team in samenwerking met de pastorale medewerkers verzameld hadden met hun kerstkaartenactie. Dit bedrag werd integraal geschonken aan het VLOCO. Als expertisecentrum sensibiliseert VLOCO burgers en professionelen over ouderenmis(be)handeling in de privésfeer teneinde deze problematiek bespreekbaar te maken en te voorkomen. Het Sint-Trudo Ziekenhuis wil de organisatie hiermee een hart onder de riem steken en hen extra middelen geven om acties op te zetten om de aandacht voor ouderenmis(be)handeling te vergroten.


Presentaties: de presentaties van het symposium vindt u op:
http://www.sint-trudo.be/ouderenmisbehandeling