28 juni 2017

Cognitieve revalidatie - cognitieve problemen: niet zichtbaar, wel ingrijpend

Het revalidatieteam van het Sint-Trudo Ziekenhuis ontwikkelde een speciaal interdisciplinair revalidatieprogramma voor mensen met cognitieve problemen na een hersenletsel. Tot 80 % van de patiënten veranderen na een hersenletsel van karakter of verliezen hun gewoonten. Via specifieke revalidatieoefeningen helpen de therapeuten deze patiënten om hun dagelijkse taken en gewoontes opnieuw op te nemen.

Wat is er aan de hand of beter gezegd aan het hoofd?
Iedereen kent en herkent lichamelijke problemen. Denk maar aan tremor (beven) ten gevolge van Parkinson, rolstoelgebruik bij verlamming van het been, moeilijker kunnen praten na een herseninfarct … Bij deze problemen wordt heel wat hulp geboden en is er begrip in overvloed.

Bij een hersenletsel zijn er echter ook problemen mogelijk op het vlak van denken, voelen en doen. Waarschijnlijk heb je volgende uitspraken al wel eens gehoord "ik herken mijn partner/vader/moeder niet meer sinds zijn hersenbloeding, zijn/haar karakter is veranderd" of "niets is nog vanzelfsprekend ondanks dat de MS onder controle is".

Deze problemen situeren zich cognitief vlak en krijgen veel minder aandacht dan de lichamelijke beperkingen. Bovendien is het niet algemeen geweten waar men terecht kan voor gepaste hulp wanneer men deze problemen opmerkt. De patiënt en omgeving hebben hierdoor vaak het gevoel er alleen voor te staan.

"Om deze mensen te helpen, ontwikkelden we een speciaal revalidatieprogramma", legt revalidatiearts Johan Darcis uit. "Cognitieve revalidatie is een interdisciplinair gebeuren waarbij zowel ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten en psychologen betrokken zijn, en dit onder coördinatie van de revalidatiearts. Allereerst brengen we de klachten in kaart aan de hand van een gesprek en/of testonderzoek. Vervolgens stellen we gezamenlijk een behandelplan op waarbij de doelstellingen van de patiënt, omgeving en team op elkaar worden afgestemd. Op deze manier is het revalidatieprogramma dan ook volledig op maat van de individuele revalidant".