03 oktober 2017

Uitbreiding artsenkorps

Uitbreiding artsenkorps  Uitbreiding artsenkorps  

Op 2 oktober wordt het artsenkorps van het Sint-Trudo Ziekenhuis uitgebreid met dr. Marie Bogaerts (NKO, gelaat- en halschirurgie) en dr. Wendy Dendas(verloskunde-gynaecologie).

Dr. Marie Bogaerts

Dr. Marie Bogaerts studeerde geneeskunde aan de KU Leuven waar zij in juni 2011 met grootste onderscheiding promoveerde als arts.
Van 2011 tot 2016 genoot zij haar opleiding NKO-GH in het ZOL te Genk (dr. P. Lemkens), het Augustinusziekenhuis te Wilrijk (prof. dr. F. E. Offeciers) en het UZ Leuven (prof. dr. M. Jorissen). Zij volgde een postgraduaat fellowship in otologie/otoneurologie in het Sint-Augustinus Ziekenhuis te Wilrijk o.l.v. prof. dr. F. E. Offeciers.
Naast algemene en pediatrische NKO legt dr. Bogaerts zich vooral toe op algemene otologie inclusief vertigo en otologische heelkunde, snurk- en Osastherapie.
Dr. Marie Bogaerts start op 2 oktober 2017 in het Sint-Trudo Ziekenhuis in associatie met dr. Annys.
Afspraken kunnen gemaakt worden via het secretariaat NKO op het telefoonnummer 011 69 95 22.

Dr. Wendy Dendas

Dr. Wendy Dendas studeerde geneeskunde aan de K.U. Leuven waar ze in juni 2012 promoveerde als arts. Ze genoot haar opleiding gynaecologie-verloskunde in UZ Leuven (prof. Vergote), het Jessa Ziekenhuis in Hasselt (dr. Orye) en het ZOL in Genk (dr. Ombelet).
Op 2 oktober 2017 start dr. Dendas als vast staflid in het Sint-Trudo Ziekenhuis waar ze zal deel uitmaken van de associatie gynaecologie en verloskunde. Ze zal zich vooral toeleggen op verloskunde, evenals op verloskundige en gynaecologische echografie.
Afspraken met dr. Dendas kunnen gemaakt worden via het secretariaat op het nummer 011 69 94 85.