06 november 2003

Dagziekenhuis campus Sint-Anna

Begin november starten de verbouwingswerken op campus Sint-Anna voor het chirurgisch dagziekenhuis.
Met de nieuwe locatie wordt eveneens een nieuw concept geïntroduceerd waarbij een snelle doorlooptijd van de patiënt doorheen het traject van opname – operatiekwartier en dagziekenhuis centraal staat.
Dit patiëntgestuurde concept is uitgewerkt in een multidisciplinaire werkgroep waar eveneens enkele huisartsen aan deelnamen.

Verwacht wordt dat er jaarlijks 6.000 à 7.000 ingrepen kunnen plaatsvinden.

Het chirurgisch dagziekenhuis zal ten laatste begin maart 2004 operationeel zijn.