02 maart 2018

Sint-Trudo Ziekenhuis kiest bij prioriteit voor samenwerking met Limburgse ziekenhuizen

Sint-Trudo Ziekenhuis kiest bij prioriteit voor samenwerking met Limburgse ziekenhuizen 

In het kader van de door de overheid gevraagde samenwerking tussen ziekenhuizen, heeft het Sint-Trudo Ziekenhuis de intentie om, bij prioriteit, rond de tafel te gaan zitten met de omliggende Limburgse ziekenhuizen. De reeds bestaande samenwerkingsverbanden kunnen op deze manier verder uitgebreid worden en, daar waar er zich mogelijkheden voordoen, kan gezamenlijk actie ondernomen worden.

Om redenen van besparingen in de gezondheidssector, dringt de overheid aan op de vorming van netwerken tussen de ziekenhuizen. De geruime tijd geleden aangekondigde regelgeving blijft echter uit. Het Sint-Trudo Ziekenhuis is één van de enige ziekenhuizen in Vlaanderen dat voorlopig nog geen keuze heeft gemaakt.

Als regionaal ziekenhuis biedt Sint-Trudo kwaliteitsvolle basiszorg en voor een aantal disciplines ook specialistische zorg aan de patiënten uit de regio. Naast het merendeel Limburgse patiënten, heeft het ziekenhuis, gezien zijn ligging aan de taal- en provinciegrenzen, echter ook een belangrijke patiëntenstroom uit Vlaams-Brabant, komende onder meer van de buurtgemeenten Zoutleeuw, Landen, Geetbets, Linter, etc.

Een goede samenwerking met de eerstelijnsactoren, de huisartsen en andere lokale zorgverstrekkers uit deze regio's is hierbij onontbeerlijk. De bouw van een geïntegreerde huisartsenwachtpost binnen de muren van het Sint-Trudo Ziekenhuis, samen met de verbouwing van de spoedgevallendienst tot een moderne dienst met prioritaire aandacht voor de noden van de patiënt, zijn gepland voor de komende maanden.

Het aanbieden van een kwalitatief hoogstaande zorg dicht bij de patiënt, blijft centraal staan. Voor sommige specialistische zorgopdrachten is het Sint-Trudo Ziekenhuis aangewezen op samenwerking met andere ziekenhuizen. Sedert jaren verloopt deze samenwerking voortreffelijk met het Jessa Ziekenhuis. Voor de zwaarste pathologieën opteert het Sint-Trudo Ziekenhuis voor de verwijzing van haar patiënten naar het UZ Leuven.

"In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft het Sint-Trudo Ziekenhuis wel degelijk de intentie om, bij prioriteit, verder rond de tafel te zitten met de omliggende Limburgse ziekenhuizen", benadrukt Luc Jenné, voorzitter van de raad van bestuur. "Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerkingsverbanden de kwaliteit van zorg, innovatie en opleiding ten goede komen mits de deelnemende ziekenhuizen zich beschouwen als evenwaardige partners met dezelfde doelstellingen. Samenwerking moet mogelijk zijn in een geest van wederzijds respect voor de eigen identiteit, cultuur en waarden, en met een correct beleid van verwijzing en terugverwijzing van patiënten".

Het Sint-Trudo Ziekenhuis beoogt hierbij haar taak als kwaliteitsvolle zorgverstrekker voor de bewoners van haar regio verder te zetten en een belangrijke rol te blijven spelen bij de organisatie van toegankelijke, patiëntgerichte acute en chronische zorg.