08 juni 2018

Goede samenwerking met huisartsenkringen resulteert in formele samenwerkingsovereenkomst en realisatie huisartsenwachtpost op de site van het Sint-Trudo Ziekenhuis

Goede samenwerking met huisartsenkringen resulteert in formele samenwerkingsovereenkomst en realisatie huisartsenwachtpost op de site van het Sint-Trudo Ziekenhuis Goede samenwerking met huisartsenkringen resulteert in formele samenwerkingsovereenkomst en realisatie huisartsenwachtpost op de site van het Sint-Trudo Ziekenhuis 

Het Sint-Trudo Ziekenhuis en de huisartsenkringen van Sint-Truiden en Omgeving (HAKSO), kanton Borgloon (HAKB) en Herk-de-Stad (Wendelen) tekenen een formele samenwerkingsovereenkomst om, uitgaande van de zorgnood van de patiënt, de continuïteit en de efficiëntie van de zorg te verbeteren. Vanaf 1 januari 2019 komt er op de site van het Sint-Trudo Ziekenhuis ook een geïntegreerde huisartsenwachtpost.

De officiële ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst vond plaats op vrijdag 8 juni in het Sint-Trudo Ziekenhuis. "Deze samenwerkingsovereenkomst formaliseert de goede samenwerking die we reeds hebben met de huisartsenkringen uit onze regio", verklaart algemeen directeur, dr. Raf Lippens. "Door ieders specifieke expertise te benoemen, streven we ernaar om de kwaliteit, de continuïteit en de efficiëntie van de zorg nog te verbeteren". De samenwerkingsovereenkomst omschrijft op welke manier de huisartsenkringen en het ziekenhuis dit willen bereiken. "Door concrete afspraken te maken rond de taken van zowel huisartsen als specialisten werken we samen aan een betere zorgverlening, een goede opvolging in de thuissituatie, een vlotte en efficiënte opname- en ontslagprocedure en een correcte communicatie", vult dr. Raf De keersmaecker, voorzitter van HAKSO aan. De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door dr. Raf Lippens, algemeen directeur, meester Luc Jenné, voorzitter raad van bestuur en door dr. Raf De keersmaecker, dr. Jeroen Alberts en dr. Steven Bex, respectievelijk voorzitter van de huisartsenkringen HAKSO, HAKB en Wendelen.

Met de realisatie van een huisartsenwachtpost op de site van het ziekenhuis wordt deze samenwerking binnenkort nog verder geïntensifieerd. De huisartsenkring HAKSO (Sint-Truiden en omgeving) zal deze huisartsenwachtpost bemannen en kiest bewust voor een geïntegreerd model van samenwerking met de spoedgevallendienst van het Sint-Trudo Ziekenhuis, wat uniek is in Limburg. Er lopen ook nog gesprekken met de andere huisartsenkringen uit de regio.
"Momenteel zijn we bezig met de aanvraag van de erkenning en de subsidies. Het is onze intentie om met de huisartsenwachtpost te starten op 1 januari 2019. In een eerste fase zal deze gevestigd worden in het vroegere huis van de zusters van Berlaar, dat zich vlak naast het ziekenhuis bevindt. Het ziekenhuis stelt deze ruimte ter beschikking en zal er de nodige verbouwingen uitvoeren. Op termijn (in 2021) zal de huisartsenwachtpost volledig geïntegreerd worden in de nieuwe spoedgevallendienst van het Sint-Trudo Ziekenhuis. De verbouwingen hiervan starten in 2019", legt dr. Marleen Colson uit.

In de huisartsenwachtpost kunnen patiënten uit de regio terecht met dringende gezondheids-problemen. De wachtpost zal bemand worden door twee huisartsen en een derde die huisbezoeken aflegt. De wachtpost zal open zijn van vrijdagavond 19.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur. Op feestdagen van de dag ervoor 19.00 uur tot de dag erna 8.00 uur. Het wachtgebied omvat zo'n 90.000 inwoners.

In afwachting van de volledige integratie met de spoedgevallendienst zal er alvast functioneel worden samengewerkt met regelmatig overleg en feedback, zullen afspraken gemaakt worden rond hoe en wanneer ze patiënten naar elkaar doorverwijzen en wordt overleg gepleegd rond de inplanting van de huisartsenwachtpost in de spoedgevallendienst.